Arnfinn Clementsen | Kraften i Jesu kors
Arnfinn Clementsen | Kraften i lovprisning
Arnfinn Clementsen | Gud i din hverdag; om hva Far, Sønn og Den Hellige Ånd betyr i våre liv
Svein Egil Fikstvedt | Evighetshåpet
Jan Inge Espedal | Guds fred
Julius Mba | Ingen vei tilbake
Trond Egil Lunde | Konkret tro
Arnfinn Clementsen | Hjemland
Jan Inge Espedal | Fortsett å løpe
Aril Svartdahl | Guds mysterium og verdens håp
Tormod Røyland | Bro til tro fortsettelse
Tormod Røyland | Bro til tro
Mats-Ola Ishoel | Høsten er stor
Mats-Ola Ishoel | Takknemlighet
Mats-Ola Ishoel | Hva gjør du med det du har fått?
Harald Eidhamar | Søk først Guds rike
Jan Inge Espedal | Evangeliets kraft
Arnfinn Clementsen | Trosmentalitet
Tormod Røyland | 4 måter å lese Bibelen på
Julius Mba | La Din vilje skje
Tormod Røyland |  Hva står du opp for?
Jan Inge Espedal | Relasjon vs isolasjon
Barbro Christensen | Misjon
Julius Mba | Vandre i Ånden
Arnfinn Clementsen | God pinse - hele året!
Tormod Røyland | Kristi himmelfartsdag
Arnfinn Clementsen | Profetier
Tormod Røyland | Hva er kirke?
Reidar Røyland | Å møte Jesus
Julius Mba | Ensom men ikke alene
Arnfinn Clementsen | Relasjon med Gud 3
Arnfinn Clementsen | Historiens største seier
Tormod Røyland | Veien til seier over synd
Arnfinn Clementsen | Påske fra Palmesøndag til oppstandelsens morgen
Svein Egil Fikstvedt | Veien til tro som overvinner
Tormod Røyland | Veien til modenhet og til å skilles ut
Arnfinn Clementsen | Relasjon med Gud 2
Zoé Kristiansen | Bevisst(løs) kropp
Tormod Røyland | Veien til seier over synd
Tormod Røyland | Veien nærmere Jesus
Trond Egil Lunde | Tillatelse til å være underveis
Arnfinn Clementsen | Relasjon med Gud
Svein Egil Fikstvedt | Jesu avskjedstale
Tormod Røyland | Du er elsket!
Julius Mba | Et ærens kar
Arnfinn Clementsen | Det suverene evangeliet
Tormod Røyland | Godt nytt år!
Tormod Røyland | Vår lykke
Arnfinn Clementsen | Dette er dagen for gode nyheter!
Egil Svartdahl | Halleluja for barnet
Tormod Røyland | Tro som virker
Arnfinn Clementsen | Frykt ikke - bare tro!
Tormod Røyland | Erfare Gud i ditt liv
Harald Eidhamar | Tro som Noah
Jan Inge Espedal | Hjelperen
Thor-Harald Evenstad | Win or lose
Christine Todnem | Du kan velge!
Arnfinn Clementsen | En dag skal det skje
Thomas Åleskjær | Vi må rydde plass!
Julius Mba | Styrke i svakhet - Strength in weakness
Arnfinn Clementsen | En bærer av Guds rettferdighet
Jan Inge Espedal | Sauen
Tormod Røyland | Identitet og innflytelse
Arnfinn Clementsen | Du er en bærer
Jan Inge Espedal | Relasjon med Jesus
Julius Mba | Tro og arbeidsliv
Jan Inge Espedal | Et målrettet liv
Tormod Røyland | Et himmelvendt liv
Arnfinn Clementsen | Jesus mitt liv og min seier del 2
Arnfinn Clementsen | Jesus mitt liv og min seier del 1
Julius Mba | Den rette tid
Tormod Røyland | Frelse i 3D
Jan Inge Espedal | Smertens kraft
Arnfinn Clementsen | Guds motgift
Tormod Røyland | Pinse
Jan Inge Espedal | Bli lys!
Arnfinn Clementsen | Den fjerde mann
Hans Martin Skagestad | Nå er ikke tiden for å slumre
Jan Inge Espedal | Er jeg sterk nok?
Bernt Torgussen | Jesu budskap
Tormod Røyland | Påskeevangeliet
Arnfinn Clementsen | Hva påske betyr for deg og meg
Arnfinn Clementsen | Trygghet og styrke i livet
Tormod Røyland | Livsstil for 2020-årene, del 4: «Kraften i fellesskapet»
Tormod Røyland | Livsstil for 2020årene: Menighet
Jan Inge Espedal | Kraften i forbønn
Julius Mba | Vær påskrudd
Tormod Røyland | Høre Guds stemme i ordet
Jan Inge Espedal | Utvid komfortsonen
Arnfinn Clementsen | Kraft
Tormod Røyland | Himmelen - vårt endelige mål
Tormod Røyland | Et seirende kristenliv - søndag
Tormod Røyland | Kraften i å bekjenne Ordet (Et seirende kristenliv) - lørdag
Jan Inge Espedal | Dine åndelige våpen: Lovprisning, bønn og tungetale (Et seirende kristenliv) - lørdag
Tormod Røyland | Hva sier Bibelen om vår tid? (Et seirende kristenliv) - lørdag
Jan Inge Espedal | Hinder for å leve i seier (Et seirende kristenliv) - fredag
Julius Mba | Dagene etter jul (The days after Christmas)
Tormod Røyland | Julegudstjeneste
Tormod Røyland | Julegudstjeneste
Helge Flatøy | Ventetiden er over
Jan Inge Espedal | Forventning
Egil Svartdahl | Mannen i bakgrunnen - Josef
Tormod Røyland | Filipperbrevet 4: Glede i vandringen
2019-11-24
Tormod Røyland | Filipperbrevet 4: Glede i vandringen
En serie i 4 deler gjennom Filipperbrevet
Les mer
Thor-Harald Evenstad | Takknemlighet i livet
Trond Eriksen | Evangeliesenteret
Arnfinn Clementsen | Filipperbrevet 3: Gleden i Jesus
2019-11-10
Arnfinn Clementsen | Filipperbrevet 3: Gleden i Jesus
En serie i 4 deler gjennom Filipperbrevet
Les mer
Tormod Røyland | Filipperbrevet 2: Gleden i å tjene andre
2019-11-03
Tormod Røyland | Filipperbrevet 2: Gleden i å tjene andre
En serie i 4 deler gjennom Filipperbrevet. Denne dagen er talen er en del av vår "Alle sammen" gudstjeneste hvor Tormod også inkluderer dem - og hvor deler av talen inneholder filmklipp.
Les mer
Tormod Røyland | Filipperbrevet 1: Gledens fem grunnsteiner
2019-10-27
Tormod Røyland | Filipperbrevet 1: Gledens fem grunnsteiner
En serie i 4 deler gjennom Filipperbrevet
Les mer
Tormod Røyland | Inviter og invitert  - gleden i gjestfrihet
Svein Egil Fikstvedt | Den troende og verden
Arnfinn Clementsen | Vårt åndelige DNA - Den Hellige Ånd
Tormod Røyland | Vårt åndelige DNA - Tro
Roar Sørensen | Vårt åndelige DNA - Evangeliet
SF19 - Du og ditt hus skal bli frelst
SF19 - Et ord fra Gud forandrer alt
SF19 - Vær innvolvert!
SF19 - Vekkelse i araberverden
SF19 - Leve ved tro
SF19 - Mitt liv
SF19 - La taket i dag bli gulvet i morgen
Arnfinn Clementsen | Kirke og samfunn
Jan Inge Espedal | Jesus i vår hverdag (kolosserbrevet)
Tormod Røyland | Jesus uten tilsetninger (kolosserbrevet)
Tormod Røyland | Jesus i sentrum (kolosserbrevet)
Jan Inge Espedal | Guds "crazy" kjærlighet
Arnfinn Clementsen | Blodet som taler
Tormod Røyland | Relasjoner og holdning
Arnfinn Clementsen | Hvordan Gud møter mennesker
Jan Inge Espedal | Virkelig fri
Raymond Urne | Ilden og kraften
Jan Inge Espedal | Utrustningen (efeserbrevet)
Jan Inge Espedal | Bli voksen!
Alan Shelmon | Ambassadører for Kristus
Arnfinn Clementsen | Fundament
Jan Inge Espedal | Urokkelig
Tormod Røyland | Oppstandelsen
Julius Mba | Guds fullbrakte verk på korset
Trond Egil Lunde | Fjellflyttertroens tre T'er
Tormod Røyland | Det kristne livet (efeserbrevet)
Jan Inge Espedal | Guds frelsesplan (efeserbrevet)
Linnèa-Elise Asheim | Mitt vitnesbyrd
Rune Borgsø | Himmelen til jorden
Rune Borgsø | Den Hellige Ånd i ditt liv
Svein Egil Fikstvedt | Bryt opp
Fra vitnetvang til vitnetrang
Tormod Røyland | Din autoritet i Kristus (efeserbrevet)
Julius Mba | Med vinger som ørnen
Tormod Røyland | Utvalgt av Gud (efeserbrevet)
Tormod Røyland | Kjærlighet forandrer alt
Jan Inge Espedal | Guds rike - et opp ned rike
Arnfinn Clementsen | En ny sang
Sebastian Stakset | Vitnesbyrdet
Jesus, Herre over alt!
Tormod Røyland | Gi Gud tid
2018-11-01
Tormod Røyland | Gi Gud tid
Hør budskapet fra søndagens gudstjeneste her!
Les mer
Tormod Røyland | Se det med troens øye
2018-10-11
Tormod Røyland | Se det med troens øye
Hør talen fra søndagens gudstjeneste her!
Les mer
Aril Svartdahl | Tre kategorier nådegaver
2018-09-23
Aril Svartdahl | Tre kategorier nådegaver
Hør budskapet fra søndagens gudstjeneste om nådegaver her!
Les mer
I Åndens makt
Tormod Røyland | Bønn
2018-08-19
Tormod Røyland | Bønn
Hør talen fra søndagens gudstjeneste her!
Les mer
Arnfinn Clementsen | Hva Guds rettferdighet gir deg
2018-07-08
Arnfinn Clementsen | Hva Guds rettferdighet gir deg
Hør talen fra søndagens gudstjeneste her!
Les mer
Barbro Christensen | Forutsetninger for vekst
2018-07-01
Barbro Christensen | Forutsetninger for vekst
Hør budskapet fra Søndagens gudstjeneste her!
Les mer
Svein Egil Fikstvedt | Pinse
2018-05-21
Svein Egil Fikstvedt | Pinse
Hør talen fra søndagens gudstjeneste her!
Les mer
Jan Inge Espedal | Å leve for noe større
2018-03-25
Jan Inge Espedal | Å leve for noe større
Hør talen fra søndagens gudstjeneste her!
Les mer
David Murrow | 7 bokser som fanger menn
Ole Lilleheim | Forfølgelse i dag og bønn der kampen avgjøres
Arnfinn Clementsen | Liv fra det indre menneske
2018-03-04
Arnfinn Clementsen | Liv fra det indre menneske
Hør budskapet fra søndagens gudstjeneste her!
Les mer
Arnfinn Clementsen | Liv fra det indre mennesket
Tormod Røyland | Se deg i rett speil
2018-02-25
Tormod Røyland | Se deg i rett speil
Hør budskapet fra søndagens gudstjeneste her!
Les mer
Tormod Røyland | Se deg i speilet
Gina Gjerme | Bro til tro del 2
Gina Gjerme | Bro til tro
Tormod Røyland | Gi Gud tid
Tormod Røyland | Kraften i våre ord
Jan Inge Espedal | Gled dere heller
Tormod Røyland | Tilgjengelig for Gud
Barbro Christensen | Vekst
Arnfinn Clementsen | Dette er min Gud
Tormod Røyland | Vår tid som kirke er nå
Tormod Røyland | Sammen i tjeneste for evangeliet
Arnfinn Clementsen | Alt på grunn av Jesus
Helge Flatøy | Hvem er min neste
Egil Elling Ellingsen | Åndelige mødre og fedre
Jan Inge Espedal | Svakhet
Julius Mba | A year of growth - taking stock
Tormod Røyland | Snu forbannelse til velsignelse
Arnfinn Clementsen | Pasjon for folk og land
Thor-Harald Evenstad | Fornektelse
Tormod Røyland | Kirken, vårt hjem på jorden
Tormod Røyland | Guds ord og kraft
Arnfinn Clementsen | Sitte, vandre, stå
Åge Åleskjær | Disse tegn skal følge dem som tror
Egil Svartdahl | Spor av Jesus
Tormod Røyland | Fellesskap
Stefan Salmonsson | Livet vi lengter etter del 1
Marie Salmonsson | Livet vi lengter etter - bibeltime
Stefan Salmonsson | Bibeltime
Stefan Salmonsson | Livet vi lengter etter del 2
Stefan Salmonsson | Hva stoler du på?
Jan Inge Espedal | Tro
Arnfinn Clementsen | Gud er virksom i oss
Tormod Røyland | Tiendens plass og praksis
Carl Gustaf Severin | Det skal ikke slutte slik
Tormod Røyland | 2017 - et år av vekst
Tormod Røyland | Julegudstjeneste
Tormod Røyland | Stjernen, vise menn og gavene
Tormod Røyland | Guds gode plan
090916 - Daniel Matthiesen
Tormod Røyland | Lev ditt liv - helt og sterkt
Martin Cave | Godhet
Arnfinn Clemensten | Pinsedag forandret alt!
Jan Inge Espedal | Livsforvandlende tanker
Tormod Røyland | Kraft, kjærlighet og visdom
Julius Mba | Det er av kjærlighet
Jan Inge Espedal | Det er av kjærlighet
Arnfinn Clementsen | Den samme Jesus
Moses | Den bortkommende sønn
Arnfinn Clementsen | Guds agenda
Tormod Røyland | Takknemlighet
Tormod Røyland | Tenn opp
Tormod Røyland | Bevar fokuset
Tormod Røyland | Den Hellige Ånd
Jan Inge Espedal | Be så skal du få
Tormod Røyland | Nattverd del 2
Egil Svartdahl | Stemme for de stemmeløse
Tormod Røyland | Nattverd del 1
Tormod Røyland | Tenn opp det potensialet Gud har lagt i oss
Arnfinn Clementsen | Gud er nær
Jan Inge Espedal | Jesus elsker deg
Jan Inge Espedal | Jesus lever!
Helge Flatøy | Hvem er Jesus for deg
Tormod Røyland | Tenn opp troen på navnet Jesus
Arnfinn Clementsen | Kraften i bekjennelse
Tormod Røyland | Tenn opp bønnen
Rune Edvardsen | Misjon og engasjement
Arnfinn Clementsen | Kjærlighetens lov
Arnfinn Clementsen | Tenn opp kjærligheten
Jan Inge Espedal | Tenn opp troen på menighet
Tormod Røyland | Tenn opp 2015
Arnfinn Clementsen | Tenn opp
Tormod Røyland | Kirken Guds tempel
Jan Inge Espedal | Jona
Bjørn Kjetil Hellestræ | Den lille Bibel = kjærlighet
Tormod Røyland | Julaften
Arnfinn Clementsen | 3 ganger advent
Dag Øyvind Juliussen | Iseral
Per Eivind Kvammen | Når neste generasjon er vårt viktigste satsning (LED)
Øystein Gjerme | Når neste generasjon er vår viktigste satsing (LED)
Kurt Jonny Håland | Hvordan lykkes med overganger (LED)
Kåre Skuland | Hvordan lykkes med overganger (LED)
Cathine Fuglestad | Ta søndagen tilbake (LED)
Øystein Gjerme | Individualisering og forsamlingsliv Del 2 (LED)

Kontakt oss

Karismakirken 
Adjunkt Hauglands gt 52
4022 Stavanger 

51 91 18 80

Kontonummer: 2801 38 71606
Vipps  på nett

 

Finn oss

Lei gymsal på Stokka