Podcast

Jesus, Herre over alt!
Tormod Røyland | Gi Gud tid
Tormod Røyland | Se det med troens øye
Aril Svartdahl | Tre kategorier nådegaver
2018-09-23
Aril Svartdahl | Tre kategorier nådegaver
Forslag til spørsmål til samtale: - Hvilke motivasjonsgaver gjenkjenner dere hos hverandre i gruppen? - Hvilke erfaringer har dere med manifestasjonsgavene i 1.Kor 12?
Les mer
I Åndens makt
Tormod Røyland | Bønn
2018-08-19
Tormod Røyland | Bønn
VÅR STILLING (POSISJON) I BØNN v/ Tormod Røyland For en kristen er bønn: A. .. Personlig åndelig fellesskap* med Gud – hvor jeg blir forvandlet i Guds-nærværet. - «Likheten med ham vokser ved en indre hemmelighet og en forvandlende kraft: Kristus i oss! Det innebærer ikke at likheten med Kristus gis mennesket på et øyeblikk. Den oppnås, formeres og fordypes ved øvelse. Vi forblir disipler så lenge vi lever» sier Peter Halldorf i boken "Ånden folk". Det er også: - *Fellesskapet (samfunnet) med Kristus er et døds- og oppstandelsesfellesskap med Kristus hvor den troende daglig dør bort fra sine synder og kjødelighet* (*egoismen), og oppstår daglig til et nytt liv i rettferdighetens tjeneste (Bibelleksikon). B. ..for bønnesvar – vi bringer alle ting for Gud i bønn. C. .. et åndelig arbeid – åndelige strid, hvor vi baner vei for Guds vilje i situasjoner. Vår FYSISKE stilling (posisjon) – i bønn | Our outer position – in prayer Kroppens stilling (posisjon) handler om det praktiske – sted, tid og omstendighetene – som skaper en god rytme for deg for bønn. Matt 6; 6 Jesus gir praktisk veiledning for bønn: Men når du ber, skal du gå inn i rommet ditt og lukke døren og be til din Far som er i det skjulte. Og din Far, som ser i det skjulte, skal lønne deg. Vår ÅNDELIGE stilling (posisjon) – i bønn | Our spiritual position – in prayer. 1. Bønnens fokus er ikke på den som ber (Jfr Jesus: De religiøse bruker mange ord, vær ikke som dem). 2. Jesus flytter bønnens fokus til Kristus! 3. Kol 2; 13 – 15 Jesus triumf på korset er grunnlaget for all bønn og alle bønnesvar 4. Efes 1; 20 – 23 Gud satte Jesus Kristus over alle ting! - «over alle makter og åndskrefter» (djevelen og religiøse makter. - «over alt velde og herredømme» (menneskelig makt og posisjoner (J.fr 1.Tim 2; 2) - «over alle» navn som kan nevnes: Eks: sykdom, brutte relasjoner, ekteskapskriser, depresjon. - Fil 2; 6: «Legg alt dere har på hjertet, frem for Gud. Be og kall på ham med takk». 5. Efes 2; 6 VÅR åndelige stilling (posisjon) er alltid «i Kristus» «I Kristus Jesus har han (Gud) reist oss opp fra døden sammen med ham og satt oss i himmelen med Ham (Kristus)". Efes 3; 12 «I ham har vi frimodighet, og i troen på ham kan vi komme fram for Gud med tillit» Konklusjon: Din posisjon i bønn er alltid «i Kristus». Der ligger seieren, bønnesvaret og motivasjonen for å be! Vi må være mindre opptatt av våre egne følesler av utilstrekkelighet som "beder", og mer fokusert på vår åndlige seiersposisjon i bønnelivet. Da vokser troen på bønn og åpenbaringen om bønnens makt og kraft.
Les mer
Arnfinn Clementsen | Hva Guds rettferdighet gir deg
1 - 7 av 23
1 2 3 4 Neste
Karismakirken RSS
Podcast fra Karismakirken

Kontakt oss

Karismakirken 
Adjunkt Hauglands gt 52
4022 Stavanger 

51 91 18 80 (tlf åpen tirsdag-torsdag)

Ordinær åpningstid kontor:
Tirsdag - Fredag 10:00 - 14:00

Kontonummer: 2801 38 71606
Org. nummer: 871 339 902

 

Finn oss

Lei gymsal på Stokka

Powered by Cornerstone