19.08.2018
Tormod Røyland | Bønn
Hør talen fra søndagens gudstjeneste her!
VÅR STILLING (POSISJON) I BØNN v/ Tormod Røyland
For en kristen er bønn:
A. .. Personlig åndelig fellesskap* med Gud – hvor jeg blir forvandlet i Guds-nærværet.

- «Likheten med ham vokser ved en indre hemmelighet og en forvandlende kraft: Kristus i oss! Det innebærer ikke at likheten med Kristus gis mennesket på et øyeblikk. Den oppnås, formeres og fordypes ved øvelse. Vi forblir disipler så lenge vi lever» sier Peter Halldorf i boken "Ånden folk".

Det er også:
- *Fellesskapet (samfunnet) med Kristus er et døds- og oppstandelsesfellesskap med Kristus hvor den troende daglig dør bort fra sine synder og kjødelighet* (*egoismen), og oppstår daglig til et nytt liv i rettferdighetens tjeneste (Bibelleksikon).

 
B. ..for bønnesvar – vi bringer alle ting for Gud i bønn.
C. .. et åndelig arbeid – åndelige strid, hvor vi baner vei for Guds vilje i situasjoner.

Vår FYSISKE stilling (posisjon) – i bønn  | Our outer position – in prayer

Kroppens stilling (posisjon) handler om det praktiske – sted, tid og omstendighetene – som skaper en god rytme for deg for bønn.
Matt 6; 6 Jesus gir praktisk veiledning for bønn: Men når du ber, skal du gå inn i rommet ditt og lukke døren og be til din Far som er i det skjulte. Og din Far, som ser i det skjulte, skal lønne deg.

Vår ÅNDELIGE stilling (posisjon) – i bønn Our spiritual position – in prayer.
1. Bønnens fokus er ikke på den som ber (Jfr Jesus: De religiøse bruker mange ord, vær ikke som dem).
2. Jesus flytter bønnens fokus til Kristus!
3. Kol 2; 13 – 15 Jesus triumf på korset er grunnlaget for all bønn og alle bønnesvar
4. Efes 1; 20 – 23  Gud satte Jesus Kristus over alle ting!
  - «over alle makter og åndskrefter» (djevelen og religiøse makter.
  - «over alt velde og herredømme» (menneskelig makt og posisjoner (J.fr 1.Tim 2; 2)
  -  «over alle» navn som kan nevnes: Eks: sykdom, brutte relasjoner, ekteskapskriser,  depresjon. - Fil 2; 6: «Legg alt dere har på hjertet, frem for Gud. Be og kall på ham med takk».
5. Efes 2; 6 VÅR åndelige stilling (posisjon) er alltid «i Kristus»
«I Kristus Jesus har han (Gud) reist oss opp fra døden sammen med ham og satt oss i himmelen med Ham (Kristus)".
Efes 3; 12 «I ham har vi frimodighet, og i troen på ham kan vi komme fram for Gud med tillit»

Konklusjon:
Din posisjon i bønn er alltid «i Kristus». Der ligger seieren, bønnesvaret og motivasjonen for å be! Vi må være mindre opptatt av våre egne følesler av utilstrekkelighet som "beder", og mer fokusert på vår åndlige seiersposisjon i bønnelivet. Da vokser troen på bønn og åpenbaringen om bønnens makt og kraft. 

Kontakt oss

Karismakirken 
Adjunkt Hauglands gt 52
4022 Stavanger 

51 91 18 80

Ordinær åpningstid kontor:
Tirsdag - Fredag 10:00 - 14:00

Kontonummer: 2801 38 71606
Org. nummer: 871 339 902

 

Finn oss

Lei gymsal på Stokka

Powered by Cornerstone