Misjon Global

Karismakirken «er» misjon. Misjon utgjør en betydelig del av Karismakirkens økonomi og arbeid. Minimum 10% av det som samles inn, går «ut av huset» til misjon og misjonsrelatert virksomhet internasjonalt og nasjonalt. Menighetens ledelse er hovedansvarlig for virksomheten sammen med Misjonsrådet i Karismakirken, som følger arbeidet tett.

Kontakt oss

Karismakirken 
Adjunkt Hauglands gt 52
4022 Stavanger 

51 91 18 80

Kontonummer: 2801 38 71606
Vipps  på nett

 

Finn oss

Lei gymsal på Stokka

Powered by Cornerstone