Jan Inge Espedal | Gud er aktiv!
Jan Inge Espedal | Å velge den gode del
Stein Moen | Disippel
Arnfinn Clementsen | Kjærlighetens kraft
Egil Svartdahl | Kalt til å speile Verdens lys
Arnfinn Clementsen | Kraften i Jesu kors
Arnfinn Clementsen | Kraften i lovprisning
Arnfinn Clementsen | Gud i din hverdag; om hva Far, Sønn og Den Hellige Ånd betyr i våre liv
Svein Egil Fikstvedt | Evighetshåpet
Jan Inge Espedal | Guds fred
Julius Mba | Ingen vei tilbake
Trond Egil Lunde | Konkret tro
Arnfinn Clementsen | Hjemland
Jan Inge Espedal | Fortsett å løpe
Aril Svartdahl | Guds mysterium og verdens håp
Tormod Røyland | Bro til tro fortsettelse
Tormod Røyland | Bro til tro
Mats-Ola Ishoel | Høsten er stor
Mats-Ola Ishoel | Takknemlighet
Mats-Ola Ishoel | Hva gjør du med det du har fått?
Harald Eidhamar | Søk først Guds rike
Jan Inge Espedal | Evangeliets kraft
Arnfinn Clementsen | Trosmentalitet
Tormod Røyland | 4 måter å lese Bibelen på
Julius Mba | La Din vilje skje
Tormod Røyland |  Hva står du opp for?
Jan Inge Espedal | Relasjon vs isolasjon
Barbro Christensen | Misjon
Julius Mba | Vandre i Ånden
Arnfinn Clementsen | God pinse - hele året!
Tormod Røyland | Kristi himmelfartsdag
Arnfinn Clementsen | Profetier
Tormod Røyland | Hva er kirke?
Reidar Røyland | Å møte Jesus
Julius Mba | Ensom men ikke alene
Arnfinn Clementsen | Relasjon med Gud 3
Arnfinn Clementsen | Historiens største seier
Tormod Røyland | Veien til seier over synd
Arnfinn Clementsen | Påske fra Palmesøndag til oppstandelsens morgen
Svein Egil Fikstvedt | Veien til tro som overvinner
Tormod Røyland | Veien til modenhet og til å skilles ut
Arnfinn Clementsen | Relasjon med Gud 2
Zoé Kristiansen | Bevisst(løs) kropp
Tormod Røyland | Veien til seier over synd
Tormod Røyland | Veien nærmere Jesus
Trond Egil Lunde | Tillatelse til å være underveis
Arnfinn Clementsen | Relasjon med Gud
Svein Egil Fikstvedt | Jesu avskjedstale
Tormod Røyland | Du er elsket!
Julius Mba | Et ærens kar
Arnfinn Clementsen | Det suverene evangeliet
Tormod Røyland | Godt nytt år!
RSS-feed

Kontakt oss

Karismakirken 
Adjunkt Hauglands gt 52
4022 Stavanger 

51 91 18 80

Ordinær åpningstid kontor:
Tirsdag - Fredag 10:00 - 14:00

Kontonummer: 2801 38 71606
Org. nummer: 871 339 902

 

Finn oss

Lei gymsal på Stokka

Powered by Cornerstone