Julius Mba | Dagene etter jul (The days after Christmas)
Tormod Røyland | Julegudstjeneste
Tormod Røyland | Julegudstjeneste
Helge Flatøy | Ventetiden er over
Jan Inge Espedal | Forventning
Egil Svartdahl | Mannen i bakgrunnen - Josef
Tormod Røyland | Filipperbrevet 4: Glede i vandringen
2019-11-24
Tormod Røyland | Filipperbrevet 4: Glede i vandringen
En serie i 4 deler gjennom Filipperbrevet
Les mer
Thor-Harald Evenstad | Takknemlighet i livet
Trond Eriksen | Evangeliesenteret
Arnfinn Clementsen | Filipperbrevet 3: Gleden i Jesus
2019-11-10
Arnfinn Clementsen | Filipperbrevet 3: Gleden i Jesus
En serie i 4 deler gjennom Filipperbrevet
Les mer
Tormod Røyland | Filipperbrevet 2: Gleden i å tjene andre
2019-11-03
Tormod Røyland | Filipperbrevet 2: Gleden i å tjene andre
En serie i 4 deler gjennom Filipperbrevet. Denne dagen er talen er en del av vår "Alle sammen" gudstjeneste hvor Tormod også inkluderer dem - og hvor deler av talen inneholder filmklipp.
Les mer
Tormod Røyland | Filipperbrevet 1: Gledens fem grunnsteiner
2019-10-27
Tormod Røyland | Filipperbrevet 1: Gledens fem grunnsteiner
En serie i 4 deler gjennom Filipperbrevet
Les mer
Tormod Røyland | Inviter og invitert  - gleden i gjestfrihet
Svein Egil Fikstvedt | Den troende og verden
Arnfinn Clementsen | Vårt åndelige DNA - Den Hellige Ånd
Tormod Røyland | Vårt åndelige DNA - Tro
Roar Sørensen | Vårt åndelige DNA - Evangeliet
SF19 - Du og ditt hus skal bli frelst
SF19 - Et ord fra Gud forandrer alt
SF19 - Vær innvolvert!
SF19 - Vekkelse i araberverden
SF19 - Leve ved tro
SF19 - Mitt liv
SF19 - La taket i dag bli gulvet i morgen
Arnfinn Clementsen | Kirke og samfunn
Jan Inge Espedal | Jesus i vår hverdag (kolosserbrevet)
Tormod Røyland | Jesus uten tilsetninger (kolosserbrevet)
Tormod Røyland | Jesus i sentrum (kolosserbrevet)
Jan Inge Espedal | Guds "crazy" kjærlighet
Arnfinn Clementsen | Blodet som taler
Tormod Røyland | Relasjoner og holdning
Arnfinn Clementsen | Hvordan Gud møter mennesker
Jan Inge Espedal | Virkelig fri
Raymond Urne | Ilden og kraften
Jan Inge Espedal | Utrustningen (efeserbrevet)
Jan Inge Espedal | Bli voksen!
Alan Shelmon | Ambassadører for Kristus
Arnfinn Clementsen | Fundament
Jan Inge Espedal | Urokkelig
Tormod Røyland | Oppstandelsen
Julius Mba | Guds fullbrakte verk på korset
Trond Egil Lunde | Fjellflyttertroens tre T'er
Tormod Røyland | Det kristne livet (efeserbrevet)
Jan Inge Espedal | Guds frelsesplan (efeserbrevet)
Linnèa-Elise Asheim | Mitt vitnesbyrd
Rune Borgsø | Himmelen til jorden
Rune Borgsø | Den Hellige Ånd i ditt liv
Svein Egil Fikstvedt | Bryt opp
Fra vitnetvang til vitnetrang
Tormod Røyland | Din autoritet i Kristus (efeserbrevet)
Julius Mba | Med vinger som ørnen
Tormod Røyland | Utvalgt av Gud (efeserbrevet)
Tormod Røyland | Kjærlighet forandrer alt
Jan Inge Espedal | Guds rike - et opp ned rike
Arnfinn Clementsen | En ny sang
Sebastian Stakset | Vitnesbyrdet
RSS-feed

Kontakt oss

Karismakirken 
Adjunkt Hauglands gt 52
4022 Stavanger 

51 91 18 80

Åpningstider kontor:
Tirsdag - Fredag 10:00 - 14:00

Kontonummer: 2801 38 71606
Org. nummer: 871 339 902

 

Finn oss

Lei gymsal på Stokka

Powered by Cornerstone