Våre nettverk

Karismakirken er primært tilknyttet to nettverk: Pinsebevegelsen og Word of Life-family. 

Som lokal og samfunnsengasjert kirke, står vi i gode relasjoner for gjensidig styrke og støtte. Som kirke er vi selvstendig – men ikke alene eller uavhengige av andre kirker og tjenester.

Pinsebevegelsen i Norge

I 2009 ble Karismakirken knyttet til Pinsebevegelsen i Norge. Pinsebevegelsen i Norge teller ca 40 000 medlemmer i mer enn 320 kirker. Selv om hver kirke er selvstendig, samarbeider vi på nasjonalt plan for menighetsplanting og disippelgjøring – og står sammen i et rikt misjonsarbeid (Pinsebevegelsen INTERNASJONAL). Pinsebevegelsen har et omfattende fellesarbeid:  Pinsebevegelsens Barne- og Ungdomsutvalg (PBU), Evangeliesenteret (rusomsorg), to folkehøyskoler og Høyskolen for ledelse & teologi (HLT) er eksempler på det. Sammen forvalter Pinsebevegelsen i Norge en rik vekkelsesarv fra tidlig 1900. I dag finner denne arven nye og sterke uttrykk gjennom de lokale kirkene og den årlige LED-konferansen i februar.

«Family» - Word of Life Europe (WOLE)

Karismakirken står i en relasjon til Word of Life International, med sitt hovedsenter i og ut fra Livets Ord, Uppsala – under ledelse av pastor Joakim Lundqvist, Christian Åkerhielm (styreleder i WOLI) og Rune Borgsø (Field Coordinator). Gjennom «WOLE-family» er vi et fellesskap av europeiske kirker, som står sammen som en åndelig familie. «Family» er et relasjonelt nettverk, en bevegelsen av kirker med et felles åndelige «DNA» (vår åndelige egenart), lederskapskultur, og deler grunnleggende teologi og etikk. I Family har vi særlig oppmerksomhet på gjensidig støtte og omsorg for hverandre i tjeneste og lederskap – og et felles brann om å nå Europas nye generasjoner med evangeliet. Livets Ord i Uppsala er også Europasenteret for Word of Life International (WOLI) og dens regionale del – i tillegg til Word of Life Europe (WOLE). Karismakirken ble ønsket velkommen i WOLE-Family under Europakonferansen i Uppsala sommeren 2019. Internasjonalt er også to andre hovedsentra: Moskva og Jerevan. Til sammen er vi en kraftfull verdensvid bevegelse som betjener ca. 200 000 mennesker i mer enn 700 kirker fra Kina i øst til Canada i vest.

Våre nettverk

Kontakt oss

Karismakirken 
Adjunkt Hauglands gt 52
4022 Stavanger 

51 91 18 80

Ordinær åpningstid kontor:
Tirsdag - Fredag 10:00 - 14:00

Kontonummer: 2801 38 71606
Org. nummer: 871 339 902

 

Finn oss

Lei gymsal på Stokka

Powered by Cornerstone