Visjon og åndelige identitet

2035-VISJONEN

 

Vår livsvisjon 

  • Se mennesker leve Jesussentrert, Bibelbasert og Menneskefokusert. 

Vår felles visjon 

  • Å være en kirke som forkynner Guds ord i Den Hellige Ånds kraft slik at mennesker blir forvandlet og kommer inn i Guds plan med sine liv. 

Vår større visjon 

  • Å være et kraftsenter for åndelig fornyelse, nasjonal vekkelse og misjon 

Våre visjonsmål

1% – 5 gudstjenester – i 2035 

Vår felles drøm er å se oss selv som kirke i sunn vekst og helhjertet etterfølgelse av Jesus, slik at Karismafamilien teller 1% av Stavangers befolkning innen 2035 (1300 mennesker). 

60 grupper i 2035 

Vi ser alle generasjoner trives og blomstre i et voksende livsgruppenettverk 


Visjonen hjelper oss til å ha oppmerksomhet på, og bevissthet om at:
- Vi er en gudstjenestefeirende kirke, som setter Jesus Kristus i sentrum i undervisning, lovsang, fellesskap og tjeneste! Vi lever i personlig etterfølgelse av Jesus. Det er vårt første og største kall.
- Vi tror at Bibelen er sannheten og Guds ord til alle mennesker. Vi forkynner Guds Ord i Åndens kraft, med tro, frimodighet og i kjærlighet. Vi lever et naturlig overnaturlig liv i den troendes tjeneste der nådegavene får virke. Vi er et nettverk av mennesker, av alle generasjoner og fra mange nasjoner. Vi bygger relasjoner i kjærlighet og nåde; i gudstjenester, i livsgrupper, i hjemmene og der vi er.
- Vi gjør Jesus synlig i vår hverdag. I kirke-fellesskapet er det rom for alle troende, i alle sesonger av livet, med ulike anledninger til å bidra. 
- Vi utruster ledere til seierrik tjeneste i kirke og samfunn. Vi bruker lokalitetene våre på Stokka til å velsigne mennesker i Stavanger-regionen, og inviterer til arrangement som fornyer, utfordrer og inspirerer.  
- Karismakirken «er» misjon; en misjonal bevegelse lokalt, nasjonalt og globalt. Vi arbeider utadrettet gjennom relasjoner, kontakter, gir støtte økonomisk til samarbeidspartnere og sender ut misjonærer og misjonsteam. 

 

Kultur og verdier: 

Troverdig – Utfordrende – Nær – Inkluderende – Sjenerøs 

Kontakt oss

Karismakirken 
Adjunkt Hauglands gt 52
4022 Stavanger 

51 91 18 80

Åpningstider kontor:
Tirsdag - Fredag 10:00 - 14:00

Kontonummer: 2801 38 71606
Org. nummer: 871 339 902

 

Finn oss

Lei gymsal på Stokka

Powered by Cornerstone