Veien til Gud

Det er mange religioner i verden, og de forsøker alle etter beste evne å finne veien til Gud. Alle religioner har til felles at vi må ta oss sammen og gjøre noe for å bli frelst og finne fram til Gud. Vi må gjøre gode gjerninger, be spesielle bønner og følge forskjellige ritualer. Resultatet er at ingen av oss er gode nok, og hele livet blir et strev for å få det til.

Evangeliet er noe helt annet enn religion! Evangeliet er de gode nyhetene om hva Jesus har gjort for deg: Jesus tok alle menneskers synd, skyld og straff på seg og åpnet veien til Gud. Religion er mennesket forsøk på å finne vei til Gud, men Jesus Kristus er Guds vei til mennesket. Ingen religion kan frelse eller gi deg evig liv, men Jesus kan! De gode nyhetene er: "For så høyt har Gud elsket verden, at Han gav Sin Sønn, Den Eneste, for at hver den som tror på Ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv" (Johannes 3:16). Du kan sette inn ditt navn og lese: «For så høyt har Gud elsket ..(sett inn ditt navn), at Han gav Sin Sønn, Den Eneste, for at ..(ditt navn), som tror på Ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv».

Jesus sier: "Jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen uten ved Meg" (Johannes 14:6)

Her er den enkle veien til Gud som vi finner i Bibelen:

1. Gud elsker deg!
Gud skapte mennesket i sitt bilde, perfekt og harmonisk. Planen var at mennesket skulle leve i en tett relasjon med Gud, vår gode far i himmelen.

2. Synden skilte mennesket fra Gud.
Da de første mennesker vendte seg bort fra Gud i ulydighet, kom synden inn i verden og menneskeheten. Følgen av dette var at relasjonen med Gud ble brutt. Synd betyr "å bomme på målet".

3. Jesus er Guds svar.
Gud sendte sin sønn, Jesus Kristus, og ved sin død og oppstandelse betalte Jesus for synden og dens negative konsekvenser. Fra Guds side er derfor den ødelagte relasjonen gjenopprettet.

4. Ta imot Ham som din frelser og Herre.
Det eneste et menneske behøver å gjøre for å bli frelst, er å ta imot Jesus som sin frelser og herre. Frelsen er rett og slett en gave! Det handler ikke om å gjøre, men om å ta imot det som er gjort. Da gjenopprettes relasjonen med Gud, vår Far. Guds Ånd flytter inn i deg, og et nytt liv begynner.

5. Vi vil anbefale deg å be denne enkle bønnen, og på den måten ønske Jesus velkommen inn i ditt liv:
Kjære far i himmelen. Takk at du sendte Jesus for å tilgi all min synd, og gi meg et nytt liv. Jesus, jeg tar imot deg som min frelser og Herre, og ønsker deg velkommen inn i mitt liv. Fra i dag av vil jeg leve mitt liv for deg. Takk at du har frelst meg nå!

Bibelen sier videre:
"Men så mange som tok imot Ham, dem gav Han rett til å bli Guds barn, dem som tror på Hans navn" (Johannes 1:12)
"For dersom du bekjenner Herren Jesus med din munn og tror i ditt hjerte at Gud har oppreist Ham fra de døde, skal du bli frelst" (Romerne 10:9)

Nå kan du si frimodig:
Jeg har mottatt Jesus Kristus som min frelser og Herre, og jeg ønsker å leve for Gud og tjene Ham resten av mitt liv.

Et åndelig hjem.
Nå har du akkurat tatt første skrittet inn i et helt nytt liv – et liv som du skal få glede deg over, helt til du er hjemme i himmelen hos Gud. Alle kristne trenger andre kristne, slik at vi kan vokse i troen på Gud, og forstå og ta imot alt det gode som Gud har gitt oss. Derfor er det en stor fordel, og i tråd med Bibelens ord å finne en kirke som kan være ditt åndelige hjem. Hvis du bor i Stavangerregionen er du velkommen til Karismakirken, og hvis du bor andre steder i landet kan vi gi deg tips om valg av menighet.

Velkommen til å kontakte oss, så kan vi hjelpe deg med neste skritt i ditt nye og spennende liv!

Kontakt oss her

Kontakt oss

Karismakirken 
Adjunkt Hauglands gt 52
4022 Stavanger 

51 91 18 80

Ordinær åpningstid kontor:
Tirsdag - Fredag 10:00 - 14:00

Kontonummer: 2801 38 71606
Org. nummer: 871 339 902

 

Finn oss

Lei gymsal på Stokka

Powered by Cornerstone