Hva vi tror og lærer

Bibelen er menighetens troslære, men de følgende hovedpunkter er angitt for å vise de viktigste grunnsannhetene i menighetens tro og lære:

A. Bibelen
Vi tror at hele Bibelen er Guds ord, og rettesnor for liv og lære.

B. Gud
Vi tror på én Gud, den treenige, Gud Far, Gud Sønnen og Gud Den Hellige Ånd.

C. Frelse og evig liv
Vi tror at Jesus, Guds sønn, er eneste veien til frelse og evig liv. Frelsen er gitt som gave ved Jesu død og oppstandelse for alle menneskers synd og skyld.
Et menneske blir født på nytt, og rettferdiggjort ved å tro i sitt hjerte at Gud oppvakte Jesus fra de døde og å bekjenne Ham som Herre for sitt liv. Bibelen snakker om livets to utganger; evig liv hos Gud, eller en evig fortapelse borte fra Gud.

D. Dåp i vann
Vi tror på én dåp, til Kristus, i Faderens, Sønnens og Den Hellige Ånds navn. Dåpen skjer ved full neddykkelse etter at en har kommet til personlig tro. Dåpen er en begravelse av det gamle livet og en oppstandelse til å leve et nytt liv sammen med Jesus.

E. Menigheten
Vi tror at alle kristne er ett og med i Guds universale menighet. Men alle kristne trenger også å finne sin plass i en lokal menighet, et åndelig hjem, hvor de kan komme under hyrdeomsorg, være en del av et fellesskap, få bibelundervisning, vokse i troen, ta del i frivillighet og nådegavebaserte oppgaver, og komme inn i Guds plan med sitt liv.

F. Den Hellige Ånd
Vi tror at alle kristne kan bli døpt med Den Hellige Ånd og tale i tunger, slik de første kristne opplevde det og det beskrives i Apostlenes Gjerninger. Den Hellige Ånd vil også gi enhver kristen del i nådegaver og føre dem inn i tjeneste.

G. Helliggjørelse og Åndens frukt
Vi tror at alle kristne er kalt til å leve et hellig liv. Helliggjørelse er et verk av nåde fra Gud, som skaper Åndens frukt og åndelig vekst i våre liv.

H. Helbredelse og gjenopprettelse
Vi tror at Gud har gitt oss helbredelse fra sykdom ved Jesu forsoning. Forsoningen inneholder gjenopprettelse for hele mennesket; ånd, sjel og kropp.

I. Guds velsignelse
Vi tror at Gud er en god Gud og Far, som har omsorg for alle livets områder, også materielt. Grunnlaget er Jesu forsoning og Bibelens undervisning om forvaltning. Vi tror på å praktisere givertjenesten gjennom "tiende" (gi 10% av sin inntekt) og å ha en sjenerøs livsstil. Givertjeneste er frivillig. Det er ikke et påbud, men en "hjertesak" som det følger mye glede og velsignelse med for alle som praktiserer det.

J. Jesu komme og endens tid
Vi tror at Jesus kommer tilbake og at hans komme skjer i to «avdelinger». Først vil han komme igjen for å hente sin menighet i himmelens skyer. Dette kalles bortrykkelsen. Senere vil han sette sine føtter på Oljeberget i Jerusalem og regjere på jorden i 1000 år. Deretter kommer dommen, og en ny himmel og en ny jord.

Kontakt oss

Karismakirken 
Adjunkt Hauglands gt 52
4022 Stavanger 

51 91 18 80

Ordinær åpningstid kontor:
Tirsdag - Fredag 10:00 - 14:00

Kontonummer: 2801 38 71606
Org. nummer: 871 339 902

 

Finn oss

Lei gymsal på Stokka

Powered by Cornerstone