Verd å vite om Karismakirken
Karismakirken er en evangelisk menighet på Stokka i Stavanger,
som er engasjert både lokalt og internasjonalt.

Karismakirken har medlemmer i alle aldre, og fra flere nasjoner, bosatt i flere av kommunene i regionen.
Karismakirken er en selvstendig menighet, knyttet til Pinsebevegelsen i Norge og en del av
"den pinse-evangeliske familien" i Norge og internasjonalt.
Kirke for vår tid
Menighetens historie går helt tilbake til første del av vårt århundre da pinsevekkelsen brøt fram i landet, og menigheten ble opprinnelig grunnlagt i 1916 under navnet Zion Menighet. Etter en sterk fornyelsestid på 80-tallet, som resulterte i store forandringer og mange nye mennesker i menigheten, ble menigheten omstrukturert i 1988, og fra januar 1992 etablerte den seg som frittstående og selvstendig med en klar visjon og struktur. Menigheten kjennetegnes av tro på Den Hellige Ånd og på kraften i Bibelen, Guds ord. Karismakirken er en menighet som lever i stadig fornyelse og forandring!
Møter og virksomhet
Menighetens storsamling er gudstjenestene på søndag. Da samles hele menigheten til undervisning og lovsang. Parallelt med undervisningen for de voksne, har barna sin Barnekirke inndelt etter alder. Menighetens gudstjenester kjennetegnes av lovsang og tilbedelse, og av trosfrisk og utrustende forkynnelse og undervisning. En atmosfære av kjærlighet, tro og forventning preger så vel gudstjenester som menighetens øvrige arbeid. Menighetens møter har tolking til engelsk, og av og til på tegnspråk. (etter behov). Karismakirken er en norsk kirke med mange engelskspråklige medlemmer fra mange land. Vi anbefaler alle å være en del av en «livsgruppe». Det er smågrupper som samles i hjemmene. Disse er i hovedsak homogene (kvinner, menn, unge, voksne osv.) Gjennom smågruppene inkluderes man enklere i et nært og godt fellesskap.
En kirke med innflytelse
Karismakirken ønsker ikke å være seg selv nok. Menigheten har innflytelse i så vel lokalsamfunnet som videre ut i landet, og hovedfokus er å formidle de gode nyhetene - evangeliet om Jesus Kristus til mennesker. Menigheten har høy prioritet i å vinne nye mennesker for Jesus, og alt arbeid er drevet fram av tro på at Jesus er løsningen for alle menneskers behov. Årlig arrangerer menigheten seminarer og konferanser som også samler også samler kristne fra ulik sammenheng. Menigheten sender ut misjonærer og team til ulike steder i verden, og det arrangeres også Predikantseminarer og kampanjer. Hovedfeltene i misjon er India, Uganda, og gjennom samarbeidet med Troens Bevis; Sør-Øst Asia.
Økonomi og drift
Karismakirken driver et stort arbeid så vel lokalt, nasjonalt som internasjonalt, og dette er en stor/betydelig økonomisk utfordring/investering/satsing? Menigheten ønsker å være en kanal for Guds velsignelse på det økonomiske område, og betydelige beløp av alt som samles inn i menigheten går direkte videre til ulike misjonsprosjekter i forskjellige land. Det aller meste av menighetens økonomiske midler gis av menighetens medlemmer og andre venner. Det legges vekt på Bibelens undervisning om tienden (å gi 10 prosent av sin inntekt til menigheten). Dette er frivillig, men gjennom dette erfarer mange at det å gi er en velsignelse.
Medlemskap
Personlig tro på Jesus Kristus som din frelser og herre er grunnlaget for å kunne bli ønsket velkommen som medlem. Det er viktig å gå en tid i menigheten slik at man kjenner tilhørighet og trygghet før man søker om medlemskap. I denne perioden blir en kjent med menighetens visjon, målsetting, forkynnelse og åndelige kurs, og man får møte forskjellige ledere og medarbeidere i menigheten. De som ønsker, eller vil vite mer om medlemskap, blir invitert til "Connect-samling ". Det er en times samling hvor en av menighetens pastorer og sentrale ledere deler menighetens tro, visjon, og oppbygging, slik at den enkelte på forhånd vet hva et medlemskap innebærer.

Kontakt oss

Karismakirken 
Adjunkt Hauglands gt 52
4022 Stavanger 

51 91 18 80

Ordinær åpningstid kontor:
Tirsdag - Fredag 10:00 - 14:00

Kontonummer: 2801 38 71606
Org. nummer: 871 339 902

 

Finn oss

Lei gymsal på Stokka

Powered by Cornerstone