Arnfinn Clementsen | Kristus i deg, veien til vekst!
Betz Assefa | Galen tro!
Cathrine Fuglestad | This is how I fight my battles
Jan Inge Espedal | Magneter for Jesus del 2
Jan Inge Espedal | Magneter for Jesus
Tormod Røyland | Tjen i ditt nådeområde
Tormod Røyland | Guds nåde!
Arnfinn Clementsen | Guds rettferdighet
Jan Inge Espedal | Gudstjeneste
Arnfinn Clementsen | Gudstjeneste
Joyce Wilkinson | Remain in Christ
Randi og Robert Kaddu | Gudstjeneste
Kai Johansen | Gudstjeneste
Tormod Røyland | Just do it! Love each other!
Tormod Røyland | Love him!
Julius Mba | Read it!
Harald Eidhamar | Hverdagsrytme
Svein Egil Fikstvedt | Et solid anker for sjelen
Jan Inge Espedal | We are family
Tormod Røyland | Guds geniale strategi
Trond Egil Lunde | En uovervinnelig menighet
Arnfinn Clementsen | Pinsedag forandret alt - og det fortsetter!
Carl-Gustaf Severin | Gudstjeneste
Arnfinn Clementsen | Pinsedag forandret alt!
Roar Sørensen | Hvem sin Konge?
Jan Inge Espedal | Norge tilbake til Gud - skole og arbeid!
Arnfinn Clementsen | Norge tilbake til Gud - vekkelse!
Tormod Røyland | Bevar ditt hjerte!
Christine Todnem | Kjærlighetens drivkraft
Dr. Chuck Davis | I Åndens kraft
Så rik er Guds nåde | Tormod Røyland
Jan Inge Espedal | Et esel er godt nok for Jesus
Tormod Røyland | Slik faster du!
Tormod Røyland | Alt for barna!
Sebastian Stakset
Jan Inge Espedal | Din historie er unik
Julius Mba | Inkluder!
Jan Inge Espedal | Ungdommer er nøkkelen
Mats-Ola Ishoel | Kjærlighetens Ånd
Mats-Ola Ishoel | Nye ideer
Mats-Ola Ishoel | Vi har ingen å miste
Alexey Romanov | Gi tro til den unge generasjonen
Mats-Ola Ishoel | Å være menneskefisker
Tormod Røyland | Utsendt
Svein Egil Fikstvedt | Utsendt til verden
Julius Mba | Gjør rom for to
Arnfinn Clementsen | Forny våre dager
Jan Inge Espedal | En kreativ mesterhjerne
Tormod Røyland | Tre gode råd for kristenlivet - innfor et nytt år
Harald Eidhamar | Den beste gaven... EVER!
Jan Inge Espedal | Fred med Gud
Arnfinn Clementsen | Fest blikket på Jesus
Christine Todnem | Alle? Hvorfor?
Jan Inge Espedal | Hvem sender Gud til deg?
Roar Sørensen | Advent - hva har det med Israel å gjøre?
Tormod Røyland | Vår visjon
Arnfinn Clementsen | Vær stolt av evangeliet
Tormod Røyland | Vår visjon
Kai Johansen | Den Hellige Ånd former menigheten
Trond Egil Lunde | Hva er evangeliet?
Jan Inge Espedal | Nedslått, men ikke utslått
Arnfinn Clementsen | Født av Gud
Stavangerfest 22 | Rune Borgsø
Stavangerfest 22 | Rune Borgsø
Stavangerfest 22 | Øystein Gjerme
Jan Inge Espedal | Jesus effekten del 3
Harald Eidhamar | Jesus effekten del 2
Tormod Røyland | Jesus effekten - i Sakkeus sitt liv
Tormod Røyland | Kjenn tiden, og lev frimodig i Den Hellige Ånd!
Julius Mba | En ny begynnelse
Jan Inge Espedal | Guds nåde er nok
Vigdis Håland | Se Jesus slik han er
Tormod Røyland | Rettferdiggjort
Tormod Røyland | Oppskriften på gode relasjoner
Jan Inge Espedal | Å bry seg om andre
Tormod Røyland | En inkluderende livsstil
Svein Egil Fikstvedt | Himmelsk perspektiv
Jan Inge Espedal | It's all about the money - del 2
Tormod Røyland | Å følge Jesus i ulike livsfaser
Arnfinn Clementsen | Å følge Jesus i forsoningens tjeneste
Jan Inge Espedal | It's all abut the money
Christine Todnem | Fordi Gud elsker
Harald Eidhamar | Ta det personlig
Sten Sørensen | Døden kunne ikke holde ham
Julius Mba | Palmesøndag
Arnfinn Clementsen | Hvor er din synd?
Thor-Harald Evenstad | Bygg på fjellgrunn!
Tormod Røyland | Jakobs brev del 4
Tormod Røyland | Jakobs brev del 3
Jan Inge Espedal | Jakobs brev del 2
Tormod Røyland | Jakobs brev del 1
Tormod Røyland | Hvem er Jesus del 3
Trond Egil Lunde | Når pengene ikke styrer livet
Arnfinn Clementsen | Comeback
Tormod Røyland | Hvem er Jesus? Del 2
Tormod Røyland | Hvem er Jesus? Del 1
Jan Inge Espedal | Et nådens år
Arnfinn Clementsen | Hør hva Ånden sier
Tormod Røyland | Frivillighet
Jan Inge Espedal | Gud er aktiv!
Jan Inge Espedal | Å velge den gode del
Stein Moen | Disippel
Arnfinn Clementsen | Kjærlighetens kraft
Egil Svartdahl | Kalt til å speile Verdens lys
Arnfinn Clementsen | Kraften i Jesu kors
Arnfinn Clementsen | Kraften i lovprisning
Arnfinn Clementsen | Gud i din hverdag; om hva Far, Sønn og Den Hellige Ånd betyr i våre liv
Svein Egil Fikstvedt | Evighetshåpet
Jan Inge Espedal | Guds fred
Julius Mba | Ingen vei tilbake
Trond Egil Lunde | Konkret tro
Arnfinn Clementsen | Hjemland
Jan Inge Espedal | Fortsett å løpe
Aril Svartdahl | Guds mysterium og verdens håp
Tormod Røyland | Bro til tro fortsettelse
Tormod Røyland | Bro til tro
Mats-Ola Ishoel | Høsten er stor
Mats-Ola Ishoel | Takknemlighet
Mats-Ola Ishoel | Hva gjør du med det du har fått?
Harald Eidhamar | Søk først Guds rike
Jan Inge Espedal | Evangeliets kraft
Arnfinn Clementsen | Trosmentalitet
Tormod Røyland | 4 måter å lese Bibelen på
Julius Mba | La Din vilje skje
Tormod Røyland |  Hva står du opp for?
Jan Inge Espedal | Relasjon vs isolasjon
Barbro Christensen | Misjon
Julius Mba | Vandre i Ånden
Arnfinn Clementsen | God pinse - hele året!
Tormod Røyland | Kristi himmelfartsdag
Arnfinn Clementsen | Profetier
Tormod Røyland | Hva er kirke?
Reidar Røyland | Å møte Jesus
Julius Mba | Ensom men ikke alene
Arnfinn Clementsen | Relasjon med Gud 3
Arnfinn Clementsen | Historiens største seier
Tormod Røyland | Veien til seier over synd
Arnfinn Clementsen | Påske fra Palmesøndag til oppstandelsens morgen
Svein Egil Fikstvedt | Veien til tro som overvinner
Tormod Røyland | Veien til modenhet og til å skilles ut
Arnfinn Clementsen | Relasjon med Gud 2
Zoé Kristiansen | Bevisst(løs) kropp
Tormod Røyland | Veien til seier over synd
Tormod Røyland | Veien nærmere Jesus
Trond Egil Lunde | Tillatelse til å være underveis
Arnfinn Clementsen | Relasjon med Gud
Svein Egil Fikstvedt | Jesu avskjedstale
Tormod Røyland | Du er elsket!
Julius Mba | Et ærens kar
Arnfinn Clementsen | Det suverene evangeliet
Tormod Røyland | Godt nytt år!
Tormod Røyland | Vår lykke
Arnfinn Clementsen | Dette er dagen for gode nyheter!
Egil Svartdahl | Halleluja for barnet
Tormod Røyland | Tro som virker
Arnfinn Clementsen | Frykt ikke - bare tro!
Tormod Røyland | Erfare Gud i ditt liv
Harald Eidhamar | Tro som Noah
Jan Inge Espedal | Hjelperen
Thor-Harald Evenstad | Win or lose
Christine Todnem | Du kan velge!
Arnfinn Clementsen | En dag skal det skje
Thomas Åleskjær | Vi må rydde plass!
Julius Mba | Styrke i svakhet - Strength in weakness
Arnfinn Clementsen | En bærer av Guds rettferdighet
Jan Inge Espedal | Sauen
Tormod Røyland | Identitet og innflytelse
Arnfinn Clementsen | Du er en bærer
Jan Inge Espedal | Relasjon med Jesus
Julius Mba | Tro og arbeidsliv
Jan Inge Espedal | Et målrettet liv
Tormod Røyland | Et himmelvendt liv
Arnfinn Clementsen | Jesus mitt liv og min seier del 2
Arnfinn Clementsen | Jesus mitt liv og min seier del 1
Julius Mba | Den rette tid
Tormod Røyland | Frelse i 3D
Jan Inge Espedal | Smertens kraft
Arnfinn Clementsen | Guds motgift
Tormod Røyland | Pinse
Jan Inge Espedal | Bli lys!
Arnfinn Clementsen | Den fjerde mann
Hans Martin Skagestad | Nå er ikke tiden for å slumre
Jan Inge Espedal | Er jeg sterk nok?
Bernt Torgussen | Jesu budskap
Tormod Røyland | Påskeevangeliet
Arnfinn Clementsen | Hva påske betyr for deg og meg
Arnfinn Clementsen | Trygghet og styrke i livet
Tormod Røyland | Livsstil for 2020-årene, del 4: «Kraften i fellesskapet»
Tormod Røyland | Livsstil for 2020årene: Menighet
Jan Inge Espedal | Kraften i forbønn
Julius Mba | Vær påskrudd
Tormod Røyland | Høre Guds stemme i ordet
Jan Inge Espedal | Utvid komfortsonen
Arnfinn Clementsen | Kraft
Tormod Røyland | Himmelen - vårt endelige mål
Tormod Røyland | Et seirende kristenliv - søndag
Tormod Røyland | Kraften i å bekjenne Ordet (Et seirende kristenliv) - lørdag
Jan Inge Espedal | Dine åndelige våpen: Lovprisning, bønn og tungetale (Et seirende kristenliv) - lørdag
Tormod Røyland | Hva sier Bibelen om vår tid? (Et seirende kristenliv) - lørdag
Jan Inge Espedal | Hinder for å leve i seier (Et seirende kristenliv) - fredag
Julius Mba | Dagene etter jul (The days after Christmas)
Tormod Røyland | Julegudstjeneste
Tormod Røyland | Julegudstjeneste
Helge Flatøy | Ventetiden er over
Jan Inge Espedal | Forventning
Egil Svartdahl | Mannen i bakgrunnen - Josef
Tormod Røyland | Filipperbrevet 4: Glede i vandringen
2019-11-24
Tormod Røyland | Filipperbrevet 4: Glede i vandringen
En serie i 4 deler gjennom Filipperbrevet
Les mer
Thor-Harald Evenstad | Takknemlighet i livet
Trond Eriksen | Evangeliesenteret
Arnfinn Clementsen | Filipperbrevet 3: Gleden i Jesus
2019-11-10
Arnfinn Clementsen | Filipperbrevet 3: Gleden i Jesus
En serie i 4 deler gjennom Filipperbrevet
Les mer
Tormod Røyland | Filipperbrevet 2: Gleden i å tjene andre
2019-11-03
Tormod Røyland | Filipperbrevet 2: Gleden i å tjene andre
En serie i 4 deler gjennom Filipperbrevet. Denne dagen er talen er en del av vår "Alle sammen" gudstjeneste hvor Tormod også inkluderer dem - og hvor deler av talen inneholder filmklipp.
Les mer
Tormod Røyland | Filipperbrevet 1: Gledens fem grunnsteiner
2019-10-27
Tormod Røyland | Filipperbrevet 1: Gledens fem grunnsteiner
En serie i 4 deler gjennom Filipperbrevet
Les mer
Tormod Røyland | Inviter og invitert  - gleden i gjestfrihet
Svein Egil Fikstvedt | Den troende og verden
Arnfinn Clementsen | Vårt åndelige DNA - Den Hellige Ånd
Tormod Røyland | Vårt åndelige DNA - Tro
Roar Sørensen | Vårt åndelige DNA - Evangeliet
SF19 - Du og ditt hus skal bli frelst
SF19 - Et ord fra Gud forandrer alt
SF19 - Vær innvolvert!
SF19 - Vekkelse i araberverden
SF19 - Leve ved tro
SF19 - Mitt liv
SF19 - La taket i dag bli gulvet i morgen
Arnfinn Clementsen | Kirke og samfunn
Jan Inge Espedal | Jesus i vår hverdag (kolosserbrevet)
Tormod Røyland | Jesus uten tilsetninger (kolosserbrevet)
Tormod Røyland | Jesus i sentrum (kolosserbrevet)
Jan Inge Espedal | Guds "crazy" kjærlighet
Arnfinn Clementsen | Blodet som taler
Tormod Røyland | Relasjoner og holdning
Arnfinn Clementsen | Hvordan Gud møter mennesker
Jan Inge Espedal | Virkelig fri
Raymond Urne | Ilden og kraften
Jan Inge Espedal | Utrustningen (efeserbrevet)
Jan Inge Espedal | Bli voksen!
Alan Shelmon | Ambassadører for Kristus
Arnfinn Clementsen | Fundament
Jan Inge Espedal | Urokkelig
Tormod Røyland | Oppstandelsen
Julius Mba | Guds fullbrakte verk på korset
Trond Egil Lunde | Fjellflyttertroens tre T'er
Tormod Røyland | Det kristne livet (efeserbrevet)
Jan Inge Espedal | Guds frelsesplan (efeserbrevet)
Linnèa-Elise Asheim | Mitt vitnesbyrd
Rune Borgsø | Himmelen til jorden
Rune Borgsø | Den Hellige Ånd i ditt liv
Svein Egil Fikstvedt | Bryt opp
Fra vitnetvang til vitnetrang
Tormod Røyland | Din autoritet i Kristus (efeserbrevet)
RSS-feed

Kontakt oss

Karismakirken 
Adjunkt Hauglands gt 52
4022 Stavanger 

51 91 18 80

Ordinær åpningstid kontor:
Tirsdag - Fredag 10:00 - 14:00

Kontonummer: 2801 38 71606
Org. nummer: 871 339 902

 

Finn oss

Lei gymsal på Stokka