Men´s weekend

 — 
Sign up for Men's weekend at Tonstadli

(English text below)

Velkommen til en fantastisk "Men's Retreat" 12-14 april ved Tonstadli Misjonssenter!

Vi gleder oss til å invitere tilbake Alan Shlemon fra Stand to Reason (str.org) som gjestetaler. Alan var med oss første gang i 2019 og vi gleder oss til å se han igjen.
Har du spørsmål rundt den kristne troen? Alan er klar til å svare på alle spørsmål og noen av temaene for helga er:
"Metoder i trosforsvar"
"Kan vi stole på det som står i Bibelen?"
"Hvis Gud er god, hvorfor er det ondskap?"
"Ambassadør for Jesus: De viktige ferdighetene"
"Bevis for Jesu oppstandelse"

Vi starter med middag fredag kl 1830 og er ferdig kl 10 på søndag formiddag, før vi alle reiser på felles gudstjeneste i Karismakirken, hvor Alan forkynner.

Det vil bli flott undervisning, tid for spørsmål, god mat og fellesskap, aktiviteter og mulighet for å bli kjent med nye folk!
Denne helga er et samarbeid mellom flere kirker i Stavanger regionen, både engelsk- og norsktalende.

Prisen for hele helga er 1750kr, alt inkludert!

Trykk her for påmelding - click here to sign up! 

For spørsmål rundt arrangementet: Kontakt direkte med Kurt Eivind Gilje på telefon 942 78 230 | kegilje@gmail.com eller Karismakirkens kontor 51 91 18 80 | post@karisma.no

Mannsweekend 24 på Tonstadli

Please join us for this years Men's Weekend April 12-14, at Tonstadli Mission Center.

We are very excited to welcome Alan Shlemon from Stand to Reason (str.org) back to Norway as our speaker for the Men's Weekend. Alan joined us in 2019 and we can't wait to see him again.
Do you have questions about the Christian worldview? Alan is ready to answer all your questions and some of the topics are:

"Tactics In Defending the Faith"
"Why Should We Trust the Bible?"
"If God is Good, Why Is There Evil?"
"Ambassadors for Christ: The Essential Skills"
"Dead Men Rise (Evidence for The Resurrection of Jesus)"

We start with dinner Friday evening at 6:30pm and finish at 10am Sunday morning.

There will be great sessions, time for questions, amazing food and fellowship, activities and an opportunity to meet new people!

This event is hosted by several churches in the Stavanger region, both English and Norwegian speaking.

The price for the whole weekend is 1750kr all inclusive!

For questons: Contact Kurt Eivind Gilje mobile 942 78 230 | kegilje@gmail.com or Karismakirkens kontor 51 91 18 80 | post@karisma.no

 

Kontakt oss

Karismakirken 
Adjunkt Hauglands gt 52
4022 Stavanger 

51 91 18 80

Ordinær åpningstid kontor:
Tirsdag - Fredag 10:00 - 14:00

Kontonummer: 2801 38 71606
Org. nummer: 871 339 902

 

Finn oss

Lei gymsal på Stokka

Powered by Cornerstone