25.02.2018
Tormod Røyland | Se deg i rett speil
Hør budskapet fra søndagens gudstjeneste her!
Guds ord er som et speil. Vi må speile oss i Ordet og virkelig se hvem vi er i Kristus!
Guds ord fokuserer på det NYE mennesket med den nye IDENTITETEN du har fått i Kristus. Det «gamle» speilet heter «syndens og dødens lov». Det er fordømmelsens lov. Det er slik vi var i oss selv, uten Kristus. Nå, i Kristus, har vi lagt bort det speilet!
Hva sier Guds ord når du speiler deg i Ordet?

Jak 1; 23 .. ligner en mann som ser på ansiktet sitt i et speil. 24 Han ser på det, går sin vei og glemmer straks hvordan han så ut. 25 Men den som ser inn i frihetens fullkomne lov og fortsetter med det, blir ikke en glemsom hører, men en gjerningens gjører. Et slikt menneske skal være lykkelig i sin gjerning. Jakob 2; 22 - 25
Speilet gir tilbakemelding på hvordan du ser ut!

I Gud er din Far!
1. Jesus bekrefter Far som far for alle
Joh 20; 17: Men gå til mine brødre og si til dem at jeg stiger opp til ham som er min Far og Far for dere, min Gud og deres Gud.

2. Far i himmelen elsket Jesus
Mark 1; 10: Og det lød en røst fra himmelen: «Du er min Sønn, den elskede, i deg har jeg min glede.»
Jesu menneskelige hjerte, sinn og tanker BEHØVDE erfaringen og forsikringen av Fars kjærlighet. Vi trenger også det! Hold alltid fast ved at Far i himmelen elsker deg!

II Jesus har gjort alt
- du har fått en ny identitet i Kristus!

Kolosserne 1; 22 - 23.
1. Du er Hellig (skilt ut fra synden)

2. Uten feil (ikke en synde-identitet, men en rettferdighets-identitet)

3. Uangripelig (I Kristus er det ingenting å utsette på deg)
- Egne følelsene vil fordømme, men speil deg heller i Ordet!
- En rettferdig kan synde - men du er fortsatt rettferdig!
- «Faller du i vannet, blir du våt, men du blir ikke en fisk»!
- En rettferdig trenger også be om tilgivelse når han har syndet - for en rettferdig vil ikke la synden komme mellom seg og Jesus.

III Du er utrustet med rike evner, talenter og gaver
- snakk til potensiale!

Men ut fra ham vokser hele kroppen og blir støttet og holdt sammen av sine ledd og bånd. Da vokser den slik Gud vil. Kol 2; 19
Guds ord snakker om de evnene, gavene og talentene som Gud har lagt i den enkelte og hvordan de fungere sammen i kirke, men også i familie, hverdag og samfunn!
Det faller ofte lettere å påpeke feil hos barn, ektefelle, venner eller kolleger på jobben fremfor å oppmuntre det som blir gjort rett og bra! Forskerne forteller oss at barn lærer mer av å få positiv bekreftelse fremfor å bli skjent på for det de gjør feil! Bibelen løfter mennesket høyt opp og sier at mennesket er skapt i Guds bilde og at hvert menneske er unikt, med sine evner, gaver og talenter! La oss applaudere og bekrefte hverandre!

AVSLUTNING:
«When wealth is lost, nothing is lost; when health is lost, something is lost; when character is lost, all is lost.» (Billy Graham)
Ordet og Ånden bygger karakter i din ånd, sjel og kropp! Den som har karakter i sitt liv, går rett frem, og «skal lykkes i sin ferd». Derfor vil vi se inn i «frihetens fullkomne lov», og FORTSETTE med det!

Kontakt oss

Karismakirken 
Adjunkt Hauglands gt 52
4022 Stavanger 

51 91 18 80

Ordinær åpningstid kontor:
Tirsdag - Fredag 10:00 - 14:00

Kontonummer: 2801 38 71606
Org. nummer: 871 339 902

 

Finn oss

Lei gymsal på Stokka

Powered by Cornerstone