Tankesmien skaperkraft

Skaperkraft, som arbeider særlig med følgende viktige områder inn mot samfunn og kirker:

1. Tro og samfunn gjennom å fremme det beste i vår kristne kulturarv i møte med andres tro i et pluralistisk samfunn.

2. Entreprenørskap og samfunnsbyggende verdiskaping, gjennom å inspirere til og praktisk legge til rette for økt nyskaping, gründerskap samt skape debatt om økonomisk tenkning bygget på kristen og samfunnsbyggende etikk.

3. Migrasjon og integrering gjennom å bidra til debatt om hva som er god integrering, hvordan verden forandrer seg som følge av de store folkevandringene og hvilke konsekvenser de store konfliktene får. Menneskehandel, fattigdom og internasjonalt fredsarbeid vil være sentrale tema.

Les mer på https://skaperkraft.no/

Kontakt oss

Karismakirken 
Adjunkt Hauglands gt 52
4022 Stavanger 

51 91 18 80

Ordinær åpningstid kontor:
Tirsdag - Fredag 10:00 - 14:00

Kontonummer: 2801 38 71606
Org. nummer: 871 339 902

 

Finn oss

Lei gymsal på Stokka

Powered by Cornerstone