Unådd konferansen 23

 — 
Nasjonal mobilisering for unådde folkegrupper - Credokirken, Bergen.

 

Unådd konferansen

Checkin — påmelding til Unådd konferansen, Credokirken, Bergen. 

Unåddkonferansen er en nasjonal mobilisering for å bevisstgjøre og påminne kristne i Norge om vårt aller største og viktigste oppdrag, nemlig verdens unådde folkeslag. Ifølge Joshua Project finnes det i dag 3,3 milliarder (42%) mennesker som faller inn under gruppen unådde- og minst nådde folkeslag på jord. Samtidig så finnes det kun noen hundre folkegrupper med en viss størrelse som er totalt unådde. Oppdraget er derfor fullt mulig men det krever en klar bevisstgjøring, noe som oppfordrer og inspirerer til handling.    Konferansen ble første gang arrangert i oktober 2019. Siden i da har konferansen vokst og hele 36 misjonsorganisasjoner står sammen om årets konferanse. Sett av begge dagene og bli med på en historisk konferanse der fokuset er det viktige oppdraget Jesus gav oss.

Fredag 27/10: Åpen lederdag
Fredag kveld 27/10: Åpen konferanse
Lørdag 28/10: Åpen konferanse   Årets talere er Baraka og Devotha (Øst-Afrika, Operasjon Mobilisering), Duane Frasier (USA, Joshua Project) og Benjamin Dupte (India, IBRA Media Norge).   For mer informasjon: Se unåddkonferansen.no   «Meg er gitt all makt i himmelen og på jord. Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler, idet dere døper dem til Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn, og lærer dem å holde alt det jeg har befalt dere. Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende.» Matt.28.18-20   Arrangører for Unåddkonferansen 2023: AsiaLink, Bibelmisjonen Sporos, BlitzPartner, Center for Mission Mobilization (CMN), Credokirken Bergen, Det Norske Baptistsamfunn, Det Norske Misjonsselskap - NMS, Evangelisk Orientmisjon, Foursquare Norge, Frikirken, Frontiers, GodtNytt, Gå Ut Misjon, HimalPartner, Himmelpartner, IBRA Media Norge, IMF Indremisjonsforbundet, IMI-kirken, Israelmisjonen, Kristent Fellesskap, Miracle Connect, Misjonskirken Norge, NLM, Norea Mediemisjon, Norme, Normisjon, Operasjon Mobilisering, Pinse Misjon, Reach the Nations, Salt & Glocal, Share Mission Network, Tent, Troens Bevis, Ungdom i Oppdrag, Wycliffe og Åpne Dører.

Kontakt oss

Karismakirken 
Adjunkt Hauglands gt 52
4022 Stavanger 

51 91 18 80 (tlf åpen tirsdag-torsdag)

Ordinær åpningstid kontor:
Tirsdag - Fredag 10:00 - 14:00

Kontonummer: 2801 38 71606
Org. nummer: 871 339 902

 

Finn oss

Lei gymsal på Stokka

Powered by Cornerstone