Om tentro

- Ledere: Karin og Harald Eidhamar 

- Kontaktperson: Karin Eidhamar (tlf. 95222912) 

- Tentro er endel av den pastorale tjenesten i Karismakirken, og våre ledere er kurset av nasjonale Tentroledere. 

- Påmelding er nødvendig og skjer fortløpende frem til oppstart. 

- Tentro-samlinger annenhver fredag kl.17:00 – 18:30

- Tentro aktivitetsdager: Tentro-weekender og turer sammen med ungdomsarbeidet i Karismakirken. Ungdomsmøter på fredager kl.19:30 er en del av Tentroopplegget, og Tentroelevene bidrar annenhver uke med f.eks lyd, lys, bilde, kafé, møtevert o.l. i ungdomsmøtene.

- Konfirmasjonsgudstjeneste er siste søndag i april kl 12.00.

- Obligatorisk for elevene: Delta på 2 møter i måneden (ungdomsmøte og/eller gudstjeneste). Delta på minimum 80% av tentro-samlingene og deltagelse på turene.

- Foreldre/foresatte blir invitert til informasjonsmøte sammen med konfirmanten. 

- Tentro-elever blir presentert på gudstjeneste i Karismakirken en søndag på høsten.

- Ved oppstart: kr 1500,- | Betales ved påmelding og dekker KYA-kontingent, høstweekend, aktivitetsdager, undervisningsmateriell, snacks på tentro-samlingene m.m.

- Langtur: kr 2900,- | Betales i februar og dekker Tysklandstur. Lommepenger og litt matpenger til reisen må regnes i tillegg.

Eksempel på turer Tur til Dalsnuten (dagstur)
KYA weekend til Finnøy (weekendtur) 
Tysklandstur (sammen med andre mange andre tentro-elever)
Vi har det kjempegøy!

Kontakt oss

Karismakirken 
Adjunkt Hauglands gt 52
4022 Stavanger 

51 91 18 80

Åpningstider kontor:
Tirsdag - Fredag 10:00 - 14:00

Kontonummer: 2801 38 71606
Org. nummer: 871 339 902

 

Finn oss

Lei gymsal på Stokka

Powered by Cornerstone