Veien til GUD

veien til gud

Det er mange religioner i verden, og de forsøker alle etter beste evne å finne veien til Gud. Alle religioner har til felles at vi må ta oss sammen og gjøre noe for å bli frelst og finne fram til Gud. Vi må gjøre gode gjerninger, be spesielle bønner og følge forskjellige ritualer. Resultatet er at ingen av oss er gode nok, og hele livet blir et strev for å få det til.

Evangeliet er de gode nyhetene om hva Jesus har gjort for deg. Jesus tok alle menneskers synd, skyld og straff på seg og åpnet veien til Gud.
Religion er menneskets vei til Gud, men Jesus er Guds vei til mennesket.
Ingen religion kan frelse eller gi deg evig liv, men Jesus kan!

Du har kanskje hørt om det som kalles "den lille Bibel":
"For så har Gud elsket verden at Han gav Sin Sønn, Den Eneste, for at hver den som tror på Ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv" (Johannes 3:16)

Jesus sier:
"Jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen uten ved Meg"
(Johannes 14:6)

Her er den enkle veien til Gud som vi finner i Bibelen:

1. Gud elsker deg!
Gud skapte mennesket i sitt bilde, perfekt og harmonisk.
Planen var at mennesket skulle leve i en tett relasjon med Gud, vår gode far
i himmelen.
2. Synden skilte mennesket fra Gud.
Da de første mennesker vendte seg bort fra Gud i ulydighet, kom synden inn i verden og menneskeheten. Følgen av dette var at relasjonen med Gud ble brutt. Synd betyr "å bomme på målet".
3. Jesus er Guds svar.
Gud sendte sin sønn, Jesus Kristus, og ved sin død og oppstandelse betalte Jesus for synden og dens negative konsekvenser. Fra Guds side er derfor den ødelagte relasjonen gjenopprettet.
4. Ta imot Ham som din frelser og Herre.
Det eneste et menneske behøver å gjøre for å bli frelst, er å ta imot Jesus som sin frelser og herre. Frelsen er rett og slett en gave!
Det handler ikke om å gjøre, men om å ta imot det som er gjort.
Da gjenopprettes relasjonen med Gud, vår Far. Guds Ånd flytter inn i deg,
og et nytt liv begynner.


Jeg vil anbefale deg å be denne enkle bønnen, og på den måten
ønske Jesus velkommen inn i ditt liv:

Kjære far i himmelen.
Takk at du sendte Jesus for å tilgi all min synd, og gi meg et nytt liv.
Jesus, jeg tar imot deg som min frelser og Herre, og ønsker deg velkommen
inn i mitt liv. Fra i dag av vil jeg leve mitt liv for deg.
Takk at du har frelst meg nå!

Hør hva Bibelen sier:

"Men så mange som tok imot Ham, dem gav Han rett til å bli Guds barn, dem som tror på Hans navn"
(Johannes 1:12)

"For dersom du bekjenner Herren Jesus med din munn og tror i ditt hjerte at Gud har oppreist Ham fra de døde, skal du bli frelst"
(Romerne 10:9)

Nå kan du si frimodig:
Jeg har mottatt Jesus Kristus som min frelser og Herre, og jeg ønsker å leve for Gud og tjene Ham resten av mitt liv.

Velkommen til å kontakte oss
Du er velkommen til å ta kontakt med oss, og vi vil sende deg litteratur som kan hjelpe deg i starten på det nye livet, og vi tar gjerne kontakt med deg om du ønsker det.

Et åndelig hjem.
Det er også viktig å finne en kirke/menighet som kan være ditt åndelige hjem. Hvis du bor i Stavanger- regionen er du velkommen til Karismakirken, og hvis du bor andre steder i landet kan vi gi deg råd om valg av menighet.


Jesus er med deg!

 

 

 

Oppstandelsens avgjørende betydning

av Tormod Røyland

Les mer..

Ikke tilgjengelig enda Ikke tilgjengelig enda