Ukens

Uke 12 - BØNN FORANDRER OG FORVANDLER
Bønn er for bønnesvar! Bønn forandrer våre omstendigheter. Men forandre også oss. I fellesskapet med vår himmelske far forvandles vi i hans nærvær. Åndens frukt; kjærlighet, glede og fred får prege våre liv.

BØNNENS FUNDAMENT ER GUDS ORD
Fundamentet får våre bønner må alltid være Guds ord. Guds åpenbarte ord og løfter er fundamentet i våre kristenliv. Det Gud har sagt i sitt ord er de ordene som våre bønner alltid må bygge på. Legg alle ting frem for ham i bønn. Har Guds sagt i sitt ord at du kan få det, så kan du be om det, enten det er helbredelse, beskyttelse, økonomi, frelse eller at du trenger at Gud snur en vanskelig situasjon! Har Gud sagt det i sitt ord, så kan du erfare det!

BØNN OG TRO
Å be til Gud i Jesu navn er å praktisere tro på Gud. For Guds ord gir svar på hva du kan be om, og Ordet gir tro i ditt hjerte for bønnesvar. Uten tro er det umulig å behage Gud, sier Hebreerbrevets forfatter. Da er det godt for sjelen å hvile i at tro kommer fra Jesus som en gave til deg. Din tro er Jesus – og Jesus er din tro. Du kan trygt tro at Gud er den som står bak sine løfter og at han lønner deg når du ber.

GUDS LØFTER OG BØNN
Når vi ber, skal vi be i tråd med Guds vilje og ord, ikke følelsesstyrte bønner eller nytelsessyke bønner. Jakobs brev kapittel 4 sier at vi ikke får, fordi vi sløser bønnesvarene bort i nytelse. Følelser er også et svakt grunnlag å be på. Følelser er skapt av Gud og er sjelens farger og musikk, og de hører til det å være menneske. Men følelser er ikke skapt for å lede deg i ditt bønneliv. Fordi følelser svinger og skifter. Vi kan ikke bygge vårt bønneliv på følelser. Bygger du på følelser blir du labil. Bygger du på Guds ord blir du stabil! Nøkkelen for å komme inn i tro og effektiv bønn, er å la Guds ord få virke i oss. Et praktisk tips er å finne løfter i Guds ord som du kan bekjenne i bønn. Da står du på effektiv og trygg grunn i bønn.

BE, SÅ SKAL DERE FÅ
Bønn er for bønnesvar. Jesus ga selv løftet om at den som ber, får! Bønn demper og løser familiekonflikter. Bønn demper og avslører demoniske angrep. Bønn beskytter våre liv og hjem, velsigner våre arbeidsplasser og omstendigheter, fornyer menigheten, åpner opp for vekkelse og forvandler vårt land. En norsk predikant sa det på følgende måte og med glimt i øyet om hvor lite bønn det ofte er: «Kristenfolkets mest utpregede folkesykdom er ”Anonymes maximale”». La oss gå ut av åndelige anonymitet! Når bønn blir en sjeldenhet, blir vi åndelig anonyme og vi går glipp av bønnesvarene og mennesker forblir i fangenskap. For det er den som ber, som får! Derfor må vi ut av åndelig anonymitet og inn i tro og bønn, slik at vi kan erfare Guds kraft i våre liv og se at Gud virker i blant oss og i menigheten. Det er det vi lengter! Bønn er for bønnesvar! Beste hilsen Tormod, pastor

 

Himmelen til jorden

av Rune Borgsø

Se talen fra Søndagens gudstjeneste her.

Les mer..

Ikke tilgjengelig enda Ikke tilgjengelig enda