Ukens

Uke 3 - GUD HAR SATT EN RAMME RUNDT DITT LIV

Gud har satt en ramme rundt ditt liv, det er noe godt. Men å bli rammet inn av mennesker kan vi forstå som noe negativt. Som at noen har en forutinntatt holdning og mening om deg.
Men Bibelen snakker om en annen og god ramme. Den er som et sikkerhetsnett, som ikke skal begrense deg, men beskytte deg fra det onde. Gud elsker deg, og han bryr seg kolossalt mye om deg. Derfor vil han ikke tillate at hva som helst skjer med deg eller din familie. Gud beskytter deg uten å kontrollere deg eller går på akkord med prinsippet om menneskets frie vilje. Men Gud kan si: «Så langt, men ikke lenger».

Kanskje kan du huske at du har opplevd ting i ditt liv som du har vanskeligheter med å forklare? Du var på full fart i en retning – bom! Der stoppet det! Kanskje du var i en livstruende situasjon – bom! Du ble reddet på uforklarlig vis? Gud var der!

SÅ DERES LIV IKKE SKULLE GÅ TAPT
Bibelen sier: «I tro forstår vi at verden (mennesket i tidsaldrene og i evigheten)* er skapt (forberedt)* ved Guds ord, og at det vi ser, har sitt opphav i det usynlige» Hebr 11; 3 (* forklaringene i parantes er utledninger av grunnteksten).
Ordet «skape» er på gresk «katartizå» og har mange spennende betydninger: I sammenhengen betyr «skapt», at mennesket er «forberedt, forsørget, skal fullføre, gjøres fullkomment i karakterdannelse, bli tilpasset situasjoner, tilpasse seg perfekt til omstendighetene og utvikle sine kvalifikasjoner for en spesiell hensikt!» Er ikke det fantastisk!! Dette gjør Gud for deg og i deg!
Dette verset, ja hele kapitelet i Hebreerbrevet 11 forteller at Gud har satt grenser for ondskap og sikkerhetsnett rundt menneskers liv. Livet til en rekke mennesker som er nevnt så kaotisk ut, men Gud hadde satt rammer, slik at deres liv ikke skulle gå tapt, men rammer slik at de kunne fullføre sin hensikt. Gud vil at du skal fullføre din hensikt! Derfor har han satt rammer av beskyttelse rundt deg!

DØDEN NÆR
Som 8-åring fikk jeg kusma – barnesykdommen. Vi hadde allerede vært 3 år i Afrika, og familien skulle hjem for en kortere hvileperiode. Kusmaen utløste en livstruende bakteriell hjernehinne betennelse i mitt hode. Jeg ble innlagt på sykehuset i Brazzaville, på et rom som stinket av urin og som var uutholdelig klamt. Vanntilførselen var ødelagt til store deler av sykehuset. En høygravid og varm overlege kom raskt innom med en hale av assistenter, ristet meg på hode med hånden og sa: «Gutten har malaria». Jeg ble feilbehandlet det første døgnet, men hva skulle mine foreldre gjøre...
En natt – i hemmelighet, kom en ung fransk lege med briller og stor krøllete hår og hentet meg (og pappa som våket over meg). Men jeg satt på pappas fang, tok han en spinalprøve fra ryggen min. Neste morgen lå diagnose klar på overlegens bord: Hjernehinnebetennelse. Jeg svevde mellom liv og død, og foreldrene mine bad og våket over meg. Jeg kunne miste livet, eller få varige mén. Men Gud sparte mitt liv, jeg ble frisk i ukene som fulgte. Da vi på sykehuset spurte etter den unge franske legen som hadde stilt min livreddende diagnose, så fikk vi aldri noe klart svar på hvem han var, eller om noen i det hele tatt visste hvem han var. Mon tro om ikke Herren sendte sin engel.
Hvorfor forteller jeg dette? Som et vitnesbyrd om hvordan jeg «traff rammen» som Gud hadde satt rundt mitt liv. Gud tillot ikke mitt liv å gå tapt. Han vil ikke tillate at våre liv går tapt for det onde. Igjen og igjen ser vi i Guds ord hvordan Guds ramme hindret tragedier slik at Hans gode plan kunne fullføres i mennesker liv.

DAVID OG JONA
I Bibelen leser vi et utall av beretninger om hvordan Gud griper inn i menneskers liv: Abidgail var «rammen» Gud sendte for å beskytte David fra å hevne seg på Nabal i Moan. Guds plan med David var ikke å hevne seg på denne onde mannen, men å bli konge i Israel (1. Samuelsbok).
Fisken reddet Jona fra drukning da han ble kastet over båtripen, da han var på rømmen fra Gud. Jona omvendte seg og fullførte sin hensikt da han forkynte omvendelse og nåde for storbyen Ninive fra straffen som ventet dem (Jona´ bok).

DU SKAL FULLFØRE GUDS PLAN OG HENSIKT MED DITT LIV
Gud har satt en ramme og et sikkerhetsnett rundt ditt liv! Han vil ikke tillate at hva som helst å skje. Guds ord sier: «For jeg er viss på at verken død eller liv, verken engler eller krefter, verken det som nå er eller det som kommer, eller noen makt, verken det som er i det høye eller i det dype, eller noen annen skapning, skal kunne skille oss fra Guds kjærlighet i Kristus Jesus, vår Herre» Rom 8; 38. Han har satt rammer, ikke for å begrense deg, men for å beskytte deg, slik at du skal fullføre din hensikt! Gud vil ikke la den onde, eller det onde få fri adgang på ditt liv. Gud vil ikke tillate at ditt liv på noen måte blir bortkastet!

Takk ham for at han beskytter og leder deg! Takk ham for alt som kunne ha skjedd, men som IKKE skjedde deg eller dine nærmeste og familie! Du skal fullføre din hensikt og Hans gode plan for ditt liv!

 

Den samme Jesus

av Arnfinn Clementsen

”Jesus Kristus er i går og i dag den samme, ja, til evig tid”
”Jesus Christ is the same yesterday, today and forever”
Hebr 13:8

NB! Podcast ikke tilgjengelig fra vanlig "kanal" - men trykk på lenken under, og du kan høre den likevel!

Les mer..

Ikke tilgjengelig enda Ikke tilgjengelig enda