Ukens

Uke 12 - EN HELLIG GUD – OG HELLIGE MENNESKER
Gud er hellig. Gud er en god Far i himmelen. Gud er kjærlighet. Alle tre påstandene er sanne. Men Bibelen fastholder at Gud er først og fremst hellig. Han godhet og kjærlighet får bare sin rette betydning når vi forstår at Gud er hellig. «Hellig, hellig, hellig er Herren Gud» sier profeten (Jes 6). Når Bibelen sier noe som er særdeles viktig, så gjentas ordene for å understreke betydningen.

ET FREMMEDORD
Hellig er nesten blitt et fremmedord. Hva betyr hellig? Det betyr fullkommen, adskilt og utskilt. Gud er hellig, fullkommen og adskilt fra ondskap og synd. Det var i utgangspunktet dårlige nyheter for oss som mennesker som var syndere. For det var fra vårt ståsted det samme som at Gud måtte fjerne seg fra synderen. Men uten å kompromisse på sin egen hellighet, så forsonte Gud verden ved å sende Jesus i menneskers liknelse. Jesus var Gud og ble menneske, og dermed det eneste og fullkomne offer for synden som hold deg og med i fangenskapet. På den måten viste Gud sin kjærlighet! Han kompromisset ikke på synden, men gjorde synderen rettferdig gjennom Jesus forsoning for all synd! «Alle som tok i mot Ham, dem gav han rett til å bli Guds barn de som tror på Hans navn» Joh 1; 12.

DEN RETTFERDIGE ER HELLIG
Nå, gjennom troen på Jesus – eller for å bruke Paulus sitt favorittuttrykk: «I Kristus» er vi, som var syndere blitt rettferdige for Gud. Gjennom vår nye identitet som rettferdig i Kristus er du som tror på Jesus også hellig.
Bengt Pleijel belyser noe viktig når han sier: «Vi tror ofte at vi selv står for det menneskelige og Gud for det guddommelige. Sannheten er snarere at vi står for det forfalskede menneskelige og Gud for det sanne menneskelige». Så det å være hellige er derfor ikke å være merkelig, men å være mer menneskelig slik Gud skapte oss fra begynnelsen.

DEN HELLIGE BLI HELLIG
Men kan en som er hellig bli mer hellig? Kan det fullkomne bli mer fullkomment? Det høres ut som en selvmotsigelse. Forklaringen på det er at, selv om en kristen har fått en ny identitet som hellig og rettferdig, så kjenner vi alle på hvordan synd og de ufullkomne gjør krav på oss.
Det betyr at Bibelen skiller mellom det å ha en IDENTITET som hellige, og vår måte å leve på som hellig – som har med vår livsstil å gjøre. Vår lengsel er at vi i vår livsstil skal bli mer lik det forbilde Jesus gav oss. Vandre i kjærlighet, tilgivelse, godhet, velsigne og hjelpe andre mennesker gjennom å tjene vår ektefelle, barn, venner, kolleger, kjente og ukjente, i - og utenfor kirkeveggene. Det er «helliggjørelse». Det er en livslang prosess.

HVORDAN SKJER PROSESSEN AV HELLIGHET?
Å bli mer hellige er ikke å ta seg sammen gjennom eget strev. Det er religion, og kristen tro er ikke religion. Det er viktig for oss å minne hverandre på at Gud er mye mer opptatt av hva han kan gjøre i oss, enn hva han vil gjøre gjennom oss. Derfor vil vårt mål i kristenlivet alltid å la Gud få virke med sitt ord og sin Ånd i våre liv. Det er å la Guds ord og Den Hellige Ånd få full tilgang i våre liv – da skjer det noe! Å bli helliggjort er å la Gud gjøre forandringen i våre liv.

MODELLEN FOR ET HELLIG OG ALLMINNELIG LIV
Jesus var Gud, han var fullkommen og uten synd. Han var hellig. Og Jesus modellerer hvordan et hellig liv skal leves. Peter Halldorf sier i sin bok, Hellighetslengsel: «Det merkelige med Jesus var at de utstøtte av samfunnet, de som ikke levde opp til kravene og idealene, de kom til Ham uten å kjenne seg fordømt. De ble ikke knust av å være i hans selskap! Ingen behøvede å føle seg forkastet og mislykket. På den måten demonstreres virkelig åndelighet og hellighet. Det er så ufattelig menneskelig! Det var derfor de trivdes i Jesu nærhet, disse som ble betraktet som så verdiløs og uåndelige.»
Men at Jesus var menneskelig betydde ikke at han aldri stilte krav – men hemmeligheten bak hellighet er at han selv er den som helliger oss, og oppfyller Guds krav i våre liv.

Kol 1; 21 Også dere var en gang fremmede og fiender av Gud i sinn og tanke med de onde gjerningene deres. 22 Men nå har han forsonet dere med seg, da Kristus led døden i sin kropp av kjøtt og blod. Hellige, uten feil og uangripelige ville han føre dere fram for seg. 23 Dere må bare bli stående i troen, grunnfestet og stødige, uten å la dere rive bort fra håpet som evangeliet gir.

 

Liv fra det indre menneske

av Arnfinn Clementsen

Hør talen fra søndagens gudstjeneste her!

Les mer..

Liv fra det indre menneske Liv fra det indre menneske