Ørnen

av Jan Inge Espedal

Jesaja 40, 31

Men de som venter på Herren, får ny kraft, de løfter vingene som ørnen, de løper og blir ikke slitne, de går og blir ikke trette.

 

For English - please copy the study in "Google Translate"
-----------------------------------------------------------------------------

 

 

1.    Gud har skapt deg til å leve annerledes

 

Gud har skapt deg, metaforisk sagt, til å leve et «ørneliv». Når man løfter vingene vil Guds vindstrømmer løfte deg høyt opp, og du vil leve annerledes enn en del andre fugler. Hønene og pingvinene er også fugler, har nebb og vinger, men lever på land og i vann.

Vi mennesker tilpasser oss også fort å bare leve på jorda, selv om vi var skapt til å «fly» (leve slik Gud hadde tenkt). I høyden (hos Gud) får vi et helt annet perspektiv på livet, og gjør at livene blir helt annerledes.

 

  1. Korinterbrev 1, 9

 Gud er trofast, han som har kalt dere til fellesskap med sin Sønn, Jesus Kristus, vår Herre.

 

2.    Hindringer i den vestlige verden

Johannes Åpenbaring 3, 14 - 22

 14 Skriv til engelen for menigheten i Laodikea:

        Dette sier han som er Amen, det trofaste og sannferdige vitnet, opphavet til alt som Gud har skapt: 15 Jeg vet om dine gjerninger - du er verken kald eller varm. Om du bare var kald eller varm! 16 Men du er lunken, ikke varm og ikke kald. Derfor skal jeg spytte deg ut av min munn.

 

a)      Likegyldighet

 Kanskje er dette utfordringen for mange menigheter og kristen i den vestlige verden i dag?

Tanker som dominerer kan være: «Bare jeg har det greit, så er det fint.» eller «Hvorfor skal jeg bry meg om andre, alle har ansvar for eget liv!» 

 17 Du sier: «Jeg er rik, jeg har overflod og mangler ingenting.» Men du vet ikke at nettopp du er elendig og ynkelig, fattig, blind og naken. 18 Derfor gir jeg deg det råd at du kjøper gull av meg, renset i ild, så du kan bli rik, og hvite klær som du kan kle deg med og skjule din nakne skam, og salve til å smøre på øynene dine, så du kan se. 

    19 Jeg refser og irettesetter alle dem jeg har kjær. La det bli alvor og vend om!

 

b)     Blindhet (vi ser ikke ting slik det egentlig er)

Hva sier du om deg selv? Stemmer dette?

 Kanskje vi ikke alltid er så rike som vi tror? Kanskje vi har vendt oss til et liv som er sånn passe greit, istedenfor å leve i Guds velsignede plan?

 Sannheten om eget liv kan være hard, men når Gud «avkler oss» blir vi forløst og fri. 

 20 Se, jeg står for døren og banker. Om noen hører min røst og åpner døren, vil jeg gå inn til ham og holde måltid, jeg med ham og han med meg. 21 Den som seirer, vil jeg la sitte sammen med meg på min trone, slik jeg selv har seiret og satt meg med min Far på hans trone. 22 Den som har ører, hør hva Ånden sier til menighetene!

 

c)      Døvhet

Guds ånd ønsker å tale til oss, men vi må invitere Han inn til å gjøre dette. Kanskje vi for ofte lar Jesus stå på utsiden, slik at det Han ville si oss ikke blir hørt?

 

3.    Løsningen er å åpne døren for Kongenes Konge

Når vi stadig ønsker å la Jesu ord forme oss, vil vi leve et liv i høyden som er preget av Guds tanker og perspektiver. Da må likegyldighet, blindhet og døvhet vike. Jesus elsker deg og vil styrke deg, inspirere deg og forme deg!

---------------------------------------------------------

TIL SAMTALE I LIVSGRUPPENE

-------------------------------------------------------------

Er det du tror/sier om deg selv helt sant? Utdyp svaret!

 

Hvordan påvirker likegyldighet, blindhet og døvhet ditt liv?

 

Hva tror du Jesus ønsker å si deg akkurat nå?

 

 

 

 

 

Ørnen Ørnen

Tilbake til talereferater

 

 

Guds Frelsesplan

av Jan Inge Espedal

Se talen fra Søndagens gudstjeneste her.

Les mer..

Ikke tilgjengelig enda Ikke tilgjengelig enda