Ånden som gir kraft – kjærlighet – sindighet

av Tormod Røyland

For Gud ga oss ikke en ånd som gjør motløs; vi fikk Ånden som gir kraft, kjærlighet og visdom, sier Paulus til sin sønn i troen (2. Tim 1; 7). Timoteus, som disse ordene ble rettet til, var tydeligvis blitt motløs. Han hadde mistet noe av den frimodigheten han hadde før, og var i det hele blitt svakere i sitt åndelige liv, slik at det var vanskeligere å motstå trykket i livet. Disse tre er viktige sider ved kristenlivet - og det er Guds gode vilje at alle kristne skal være rikt utrustet på alle disse tre områdene. Det trenger du og jeg akkurat like mye som Timoteus gjorde.

Karismakirken 17. jan - 16

Av Pastor Tormod Røyland

(Ingress)

I           KRAFT

For Gud ga oss ikke en ånd som gjør motløs; vi fikk Ånden som gir kraft...

Å være en kristen - er å være fylt av kraft.
Ditt beste våpen mot motløshet. Som kristen er du fylt av den Ånd fra Gud som gir kraft!

Hva er den kraften?
1) Frimodighet (Tenk på pinsedag og Peters nye frimodighet). 2) Overbevisning: «Gud bor i meg med sin kraft». 3) Overnaturlig kraft i livet. 4) Guds Farskjærlighet.

II         KJÆRLIGHET

Denne verden roper etter kjærlighet. Barna roper etter foreldrenes kjærlighet. Alle søker etter å bli elsket. Mennesker i krig og nød og på flukt roper etter rettferdighet og kjærlighet.

Å være kristen er å være fylt av kjærlighet.
Paulus sier i Rom 5,5: Guds kjærlighet er utøst i våre hjerter ved Den hellige ånd som han har gitt oss.

Guds kjærlighet er hovedsakelig to konkrete sannheter:

1. Vitnesbyrdet om hva Gud har gjort for deg i Kristus Jesus (AGAPE).
2. Gud vil at du skal få erfare Guds kjærlighet (PHILEO).
Gud vil møte deg med sin kjærlighet og fylle hele ditt vesen, din personlighet, din kropp, hver celle og muskelfiber, ja margen i dine bein med sin kjærlighet.

Kraften er avhengig av kjærligheten
Om kraft virker uavhengig av kjærlighet i våre liv, kan kraften bli hard og støtende, overkjørende og konfronterende. Sannheten hard. Kraften kan bli oppblåst og selvgod og stolt.

Kjærligheten er avhengig av kraften. Kjærligheten alene kan bli «snill», uengasjert og sentimental, tolerant på feil måte og full er kompromiss. Solstrålen vil aldri bøye av for det som står i veien. Det er ikke solstrålens skyld at det blir skygge.

III        VISDOM

Visdommen som DHÅ gir er ganske enkelt å være forstandig! Visdom og sindighet er å kunne bruke kraft-gaven og kjærlighets-gaven med Åndens visdom og forstand!

Guds plan for ditt liv er mye større enn det du kan utføre i egen kraft. Sindighet skal ikke gå «Jantelovens sak», men virker til «å tro deg selv opp»! Visdom gir klarsyn, den finfølelsen og verdigheten, og samtidig den faste kjærligheten og den kjærlige fastheten som kraft og kjærlighet og visdom gir oss til sammen. Når du har dét, da har du de aller beste betingelsene for å bli ufattelig rikt velsignet.

Til samtale:

Samtal om hvordan kraft, kjærlighet og visdom er avhengig av hverandre.
Be gjerne for hverandre om fornyet kraft, kjærlighet og sindighets ånd.

 

 

 

Ånden som gir kraft – kjærlighet – sindighet Ånden som gir kraft – kjærlighet – sindighet

Tilbake til talereferater

 

 

Guds Frelsesplan

av Jan Inge Espedal

Se talen fra Søndagens gudstjeneste her.

Les mer..

Ikke tilgjengelig enda Ikke tilgjengelig enda