Ånden og menigheten

av Sten Sørensen

Født av Den Hellige Ånd
Det er bare en måte å bli med i Guds meninghet på,
ved å bli født av Ånden.

Joh 3.6 Født av Ånden
Joh 8:15-16 Ånden i fullt mål
1K0r 12:13 For med en ånd ble vi alle døpt inn i en kropp
Rom 8:14-16 drives av Guds Ånd, de er Guds barn

Åndelige og praktiske oppgaver
Apg 6:3-5 menn som har godt vitnesbyrd,
som er fulle av Den Hellige Ånd og visdom
og som vi kan utpeke til denne oppgaven.
Apg 13:2-4 Da de slik var sendt ut av Den Hellige Ånd

Menigheten bygges av Den Hellige Ånd
Vi er avhengige av Ånden
Efes 2:22 en bolig for Gud i Ånden
Apg 9:31 vokste styrket av Den Hellige Ånd

4 stadier for en menighet:
"Movement" - bevegelse, sponanitet
"Management" - organisajson, byråkrati
"Merryment" - underholdning, liberalisering
"Monument" - minnesmerke, seremonier

Vi behøver organisering, men først og fremst må vi
bevare Den Hellige Ånds liv og bevegelse....
Det er bra med nye ting, men det erstatter ikke Åndens gjerning,
og vi må aldri bli et minnesmerke over noe som engang var!

 

Ånden og menigheten Ånden og menigheten

Tilbake til talereferater

 

 

Oppstandelsens avgjørende betydning

av Tormod Røyland

Les mer..

Ikke tilgjengelig enda Ikke tilgjengelig enda