Ånden - din personlige trener

av Tormod Røyland

I denne talen setter Tormod fokus på behovet for åndelig trening og kristen vekst. Hensikten er Jesusintimitet. Gud har større ting for deg, og innsikt i nåden, forsoningens mysterium er veien. På den veien hører åndelig trening med. Hva er det? Dette er noe av det denne talen svarer på.

 

Ånden - din personlige trener!

(for English - please copy into google translate).

Av Tormod Røyland
Bibelstudium fra talen 17. august-14

1.Kor 9, 24- 27 (slå gjerne opp) 26 Jeg løper derfor ikke uten å ha et mål. Jeg er heller ikke lik en nevekjemper som slår i løse luften. 27 Nei, jeg kjemper mot meg selv og tvinger kroppen til å lystre,..


1. ÅNDELIG TRENING

Hva er den åndelige treningens plass i kristenlivet? Kristenlivet er som et fly. Det er ikke jeg som bærer flyet, men flyet bærer meg. Jesus er piloten som styrer flyet, og jeg er passasjer. Det er nåde!  På langdistanseflyvninger blir man anbefalt å gjøre noen øvelser for at ikke kroppen skal bli trøtt og stivne til. På den måten få man den beste flyopplevelsen. Det er åndelig trening.

Hva betyr det? Åndelig trening er ikke for å bli frelst, men det hører med til vår åndelige utvikling og vekst som kristne.

Derfor sier Rom 12; 1 - 2: Bær kroppen fram som et levende og hellig offer til glede for Gud. Det skal være deres åndelige gudstjeneste. Innrett dere ikke etter den nåværende verden, men la dere forvandle ved at sinnet fornyes, så dere kan dømme om hva som er Guds vilje: det gode, det som er til glede for Gud, det fullkomne.

2. LÆRE OSS, LEDET AV ÅNDEN TIL OG LEGGE AV BYRDER OG SYNDER.
Legge av alt som tynger, og synden som så lett fanger oss inn, og med utholdenhet fullføre det løpet som ligger foran oss, med blikket festet på ham som er troens opphavsmann og fullender, Jesus (Hebr 12; 1- 2).

Merk deg: Åndelig trening er ikke for å gjøre seg - fortjent til noe fra Gud (alt er av nåde), men åndelig trening er til hjelp for
- å se klart (bedømme) i ditt liv.
- avsløre hva som ikke er godt og ikke Guds vilje
- gjør det mulig å ta imot det Gud har for deg

3. HVA ER ÅNDELIG TRENING I PRAKSIS?
1) Åndelig trening retter seg mot DET NATURLIGE (daglige):

Maten du spiser, seksualiteten, søvn, hvordan du snakker (tale), hva du lytter til (hørsel), og hva du velger å se på (synet).
- Kroppen kan misbrukes og føre deg bort fra Jesus. Men Gud vil at kroppen skal ære Gud!
- Selvkontroll og selvbeherskelse er en del av Åndens frukt (Gal 5; 22).

2) Åndelige trening skal være i PASSELIGE MENGDER

IKKE selvplaging eller forakt for kroppen. Kroppen er et tempel for Den Hellige Ånd. Åndelig trening har alltid målet for øyet; BLI MER LIK JESUS.

3) Åndelig trening er alltid FRIVILLIG
Ikke et Guds bud eller en regel som noen skal tvinge på deg.
Ingen skal pålegge deg hvordan du skal gjøre det - det er dine valg. Den hellige Ånd er din trener og inspirasjon - vi lever ledet innefra og ut - ut ifra det nye mennesket, ikke motsatt!

4) Åndelig trening er UTEN EGENVERDI
Det betyr at øvelsene må prøves ut i fra hensikten. Fører dette meg nærmere Jesus? Lærer jeg meg bønn og intimitet med Jesus? Hvis ikke, gjør det annerledes.
Vi gjør ofte åndelig trening til målet - men åndelig trening er ikke målet! Jesusintimitet er målet.

TIL SAMTALE:

1. Åndelig trening kan være å avsette tid til bønn, bibellesning, faste fra mat, TV, aviser eller data. Seire over negative avhengigheter og ting som hindre din frihet i Kristus. Hva tror du Ånden leder deg til å sette fokus på?

2. La oss utfordre hverandre!
Velge et område i ditt liv hvor du ønsker å ha oppmerksomhet på i din åndelige trening. Bestemme deg, ledet av Ånden, «her skal Ånden hjelp meg å ta tak» - et område som skal bli til Guds ære og din seier og fremgang.

Sett deg ikke for store mål i starten - lytt til Den Hellige Ånd!

 

 

Ånden - din personlige trener Ånden - din personlige trener

Tilbake til talereferater

 

 

Oppstandelsens avgjørende betydning

av Tormod Røyland

Les mer..

Ikke tilgjengelig enda Ikke tilgjengelig enda