Å følge Jesus i det 20. århundre

av Tormod Røyland

Få og ingen med litt historisk innsikt betviler at Jesus levde, men færre anerkjenner hans guddommelighet og oppstandelse. Men som kristne tror vi at Jesus lever og at vi er kalt til å følge ham. Bli med når pastor Tormod taler om å følge Jesus i det 20. århundre.
Hva vil det si å følge Jesus idag? Hva vil de si å ha Jesus Kristus som eksempel for sitt liv i dag? Vi trenger alle gode forbilder og eksempler -

1. VÆRE SOM JESUS ER

1) Å følge ham = imitere ham = disippel
- Peter og Andreas (Matt 4; 18 - 19) fikk tidenes mulighet: Følge en Rabbi
- Livet fikk en ny kurs - de fikk leve for noe som var større enn seg selv!
- Jesus underviste og trente disiplene sine - så du kunne gjøre det han gjorde.
- Jesu kall om å følge ham er universalt og for alle mennesker til alle tider!

2) 1. Pet 2; 21 følge i Hans fotspor
- Kristus led for oss og etterlot oss et eksempel, for at dere skulle følge i Hans fotspor

3) Ha eksempler i andre troende.
- Paulus: Vær mine etterfølgere, slik også jeg er Kristi etterfølger! 1Kor 11:1
- Vi trenger gode modeller - men husk at de er mennesker.

4) Bibelens Jesus er alltid vår forbilde
- Johannes 21;24: : "Skrive om det som Jesus sa og gjorde"
- Vi blir kjent med Jesus gjennom Guds ord.

2. HØRE HVA JESUS SIER

1) Jesus taler til alle troende mennesker i dag!
- Joh 16;14 DHÅ taler Jesu ord
Han skal herliggjøre Meg, for Han skal ta av det som er Mitt, og forkynne det for dere.

2) Gud taler til oss først og fremst gjennom Bibelen
- Bibelen er Guds ord til MEG - personlig
- Gode vaner: Lese Bibelen på det jevne
- Rema-ord: Åpenbaringsord - spesielt personlig
- Mannakorn - andaktsbøker - oppbyggelige bøker

3) Gud taler til oss gjennom den Hellige Ånd i vårt indre.
- Hva sier Gud til deg?
- Hva er din respons på det?
Jak 1; 23 - 25
- Illustrer: Speil = Guds Ord: Hjelper deg til og bli en "penere" / bedre utgave av deg selv.
- Det blir tåpelig og ikke gjøre det speilet anbefaler...

4) Åp 2;7: "Den som har ører, han høre hva Ånden sier..
- Positiv forventning til hva Gud sier
- Gud taler til oss - som menighet - kropp.
- Gud taler til deg - om ditt liv, om din familie, din verden.

3. SE HVA JESUS SER

1) Jesus ser menigheten - derfor er vårt fokus også på menighet!
Matt 16;18: Jeg vil bygge min menighet - Jesus gav sitt liv for den.
- Derfor elsker vi menigheten
- Derfor tror vi på menigheten

2) Menigheten er Jesu kropp i verden
- 1. Kor 12;27: Nå er dere Kristi kropp, og hver for seg er dere lemmer på Hans kropp.
- Jesus steller med menigheten - tar seg av den.
- Han utruster og dyktiggjør lemmene på kroppen sin

3) Menigheten har et oppdrag!
- Matt 28; 18 - 20 Gå derfor ut og gjøre alle folkeslag til etterfølgere.
- FØLGE MEG, så vil JEG gjøre dere til menneskefiskere

4) Karismakirkens visjon er:
- Å forkynne Guds ord i DHÅs kraft slik at mennesker blir forvandlet og kommer inn i Guds plan med sine liv. Det betyr at:
- Vi vil demonstrere og forkynne evangeliet om Guds nåde, kjærlighet og tilgivelse
- Vi er guds familie, et åndelige hjem - for omsorg og kjærlighet
- Vi er et treningssenter for tjeneste - for å utruste mennesker til og følge Jesus i det 20. århundre.
- Å være et kraftsenter for åndelig fornyelse, nasjonal vekkelse og misjon
- Vi vil arbeide utrettelig for at mennesker skal få høre evangeliet - de gode nyhetene fra Stavanger og til jordens ender.

 

Å følge Jesus i det 20. århundre Å følge Jesus i det 20. århundre

Tilbake til talereferater

 

 

Oppstandelsens avgjørende betydning

av Tormod Røyland

Les mer..

Ikke tilgjengelig enda Ikke tilgjengelig enda