Å bygge menighet

av Bernt Torgussen

Matt 16,18: "Og Jeg sier også til deg at du er Peter, og på denne klippen vil Jeg bygge Min
menighet. Og dødsrikets porter skal ikke få makt over den."

Den lokale menigheten er først og fremst Jesus sin menighet / kirke. Dette gjør at den er så
kraftfull at ikke en gang døden har makt over den.

Vi kan beskrive virksomheten til en menighet med å stille følgende spørsmål: HVA? (De
ulike arrangement, møter og samlinger) HVORDAN? (Hvilken stil og form) HVORFOR?
(Hva er grunnen til at menigheten eksisterer og gjør det den gjør)

Mennesker blir ikke så attrahert av "hva" og "hvordan", men det som treffer hjertet hos
mennesker er "hvorfor!"

For en menighet kan svaret på "hvorfor" være:

1. Gud - en menighet gjør det Gud ønsker de skal gjøre (Joh 5,19)
2. Utruste mennesker - en menighet hjelper mennesker til å leve i sitt Gudgitte potensial
(Ef.4,11)
3. Målrettet - en menighet ønsker å dele evangeliet om Jesus til omverdenen (Mark. 1.38)

Et utfordrende spørsmål som kan være til stor hjelp også for enkeltpersoner er: "Hva er ditt
hvorfor?"

Guds ord utfordrer til å tjene hverandre med den nådegaven som hver enkelt har fått.

1 Pet 4,10 "Ettersom enhver har fått en nådegave, så tjen hverandre med den, som gode
forvaltere over Guds mangfoldige nåde."

Noen har kanskje mistet sitt "hvorfor" og trenger å vekke til live det som de levde i før, eller
det som de vet Gud har kalt dem til å gjøre.

2 Tim 1,6a "Derfor minner jeg deg om å vekke Guds nådegave til live,..."

Utgangspunktet for tjeneste i Guds rike er å ha en tjenerinnstilling. Når man så lever i den
lidenskapen / kallet som Gud har gitt den enkelte, blir det til stor velsignelse for andre
mennesker.

Mennesker fungerer best nå de er seg selv, og lever i det som Gud har for dem!

 

Å bygge menighet Å bygge menighet

Tilbake til talereferater

 

 

Oppstandelsens avgjørende betydning

av Tormod Røyland

Les mer..

Ikke tilgjengelig enda Ikke tilgjengelig enda