Å bry seg

av Jan Inge Espedal

Lukas 10, 25-37 (Den barmhjertige samaritan)
Jesus forteller en historie om en mann som blir overfalt og robbet av røvere slik at han blir liggende halvdød igjen. En prest kommer forbi og ser den halvdøde mannen, men går forbi, det samme gjør en levitt ("kirketjener"). En samaritansk mann kommer også, men i motsetning til presten og levitten, så stopper han og hjelper den halvdøde mannen. Han pleier sårene, frakter den sårede mannen til et herberge og betaler for oppholdet.

 

Lukas 10, 33 Men en samaritan som var på reise, kom også dit hvor han lå, og da han fikk se
ham, fikk han inderlig medfølelse med ham.

Den "barmhjertige samaritan" lot medfølelsen føre til handling, og lot seg ikke begrense av
frykt, for liten tid eller "overåndelig" ignoranse.

Noen ganger er det viktig å omprioritere planene når mennesker dukker opp i vår vei, som
trenger hjelp, omsorg og råd. Noen ganger kan det være Gud som sender mennesker i vår
vei. Andre ganger handler det om å gjøre noe med de personene som kommer i våre tanker,
disse tankene kan være Gudgitte og føre til mirakler i andres liv.

Kjærlighet er ikke en følelse - ekte kjærlighet er handling!

1 Joh 4,11 Elskede! Hvis Gud elsket oss slik, så skylder også vi å elske hverandre.

1.Joh 4.20 Den som sier: «Jeg elsker Gud», men likevel hater sin bror, er en løgner.

Ikke alle er flinke med ord, har mye penger, er veldig sosiale og har høy intelligens, MEN
alle kan bry seg om andre mennesker.

Den barmhjertige samaritan er også en fortelling som kan illustrere hvem Jesus er;

Vi har alle blitt såret, nedslått, og er hjelpeløs i våre synder. Men mitt i en umulig
situasjon, så sendte Gud sin Sønn, Jesus Kristus, for å redde oss ut fra en håpløs situasjon
og tilby vennskap med den høyeste Gud, tilgivelse for synd og gjenopprettelse.

Joh 1.12 Men alle som tok i mot ham, dem ga han rett til å bli Guds barn, de som tror på
hans navn.

Utfordring:
- Hvem ønsker du å bry deg mer om?
- Hvordan vil du gjøre dette?
- Hvorfor?

 

Å bry seg Å bry seg

Tilbake til talereferater

 

 

Oppstandelsens avgjørende betydning

av Tormod Røyland

Les mer..

Ikke tilgjengelig enda Ikke tilgjengelig enda