Å VÆRE EN BORGER AV GUDS RIKE

av Tormod Røyland

Denne søndagen fortsatte pastor Tormod undervisningen om rett identitet søndag 21. november, og gikk videre på vår identitet som borgere av Guds rike. Hva vil det si og hvordan påviker det vår identitet.

A. Vi har fått borgerrett i Guds rike.
- Du er ikke bare norsk, dansk, nigerianer el. ganeser: Du er borger av Guds Rike.
- Jesus sa: (Joh 17:14-16) 16 De er ikke av verden, slik som Jeg ikke er av verden.

B. Vi blir født inn i Guds rike ved den "nye fødsel".
- Joh 1; 13

C. Forholdet mellom livet i denne verden og Guds rike:
- Kristne lever i to virkeligheter. I verden - i Guds rike.
- Denne verden: Gudskapt verden - fallen verden .
Likevel definerer denne verden rammen for vårt livet vårt på jorden.
- GUDS RIKE: Usynlig, men likevel et rike som har kommet med Jesus - men som ved tidens ende skal komme med full kraft og bli åpenbart.
Blitt synliggjort ved: Forsoningen, DHÅs nærvær på jorden, helbredelse, tegn og under, håp til mennesker og løfte om evig liv.

D. Jesus sa om blant annet dette om Guds rike:
a. G.R vokser: Matt 13.31
b. G.R gjennomsyrer - har innflytelse: Matt 13:33
c. G.R sprer glede: Matt 13:44
d. G.R er verd å gi sitt liv til: Matt 13: 45
- Som en representant for Guds rike vil de samme Guds rikes krefter følge ditt liv!

- AB Simpson om forholdet mellom livet på jorden og Guds rike:
Vi begynner livet i det naturlige, så kommer vi inn i det åndelige. Men så, når vi i sannhet mottar Guds rike og hans rettferdighet, blir det naturlige lagt til det åndelige, og vi er vi i stand til å motta gaver av hans omsorg og livets velsignelser uten å bli oppslukt av dem eller tillate dem å skille oss fra Ham.

- Så hvordan lever vi sunt i denne doble virkeligheten:
(forsøk på en konklusjon):
Lev 100% tilstede i denne verden uten å kompromisse på Guds rikes verdier.
Lev 100% tilstede i Guds rike uten å bli fjern og tilbaketrukket fra denne verden.

 

Å VÆRE EN BORGER AV GUDS RIKE Å VÆRE EN BORGER AV GUDS RIKE

Tilbake til talereferater

 

 

Oppstandelsens avgjørende betydning

av Tormod Røyland

Les mer..

Ikke tilgjengelig enda Ikke tilgjengelig enda