”The missing link”

av Arnfinn Clementsen

1Tim 2:5 For det er én Gud og én Mellommann mellom
Gud og mennesker, Mennesket Kristus Jesus.

Innledning: Vitenskapen leter etter ”the missing link”.
Den 47 millioner år gamle fossilen og primaten Ida ble presentert 29. mai
som en verdenssensasjon av vitenskapsmannen Jørn Hurum og forskningsminister Tora Aasland.
Ida ble fremstilt som en ”missing link” og som et avgjørende gjennombrudd
for å bevise evolusjonslæren.
Her ble media brukt for alt det er verd, og ingen av de mange kritiske viteskaplige røster ble hørt.

Religionen leter også etter "the missing link" - det som gir oss kontakt med Gud.
Religionene har mange veier til hvordan vi kan få kontakt med Gud. Det blir mange mellomledd og ingen vet med sikkerhet om man når fram
Menneskene leter etter "the missing link" i sine egne liv.
Hvordan finner jeg meningen med livet? Hva kan gjøre meg lykkelig?

1. Jesus er din mellommann
Det er ingen "missing link" som er svaret, men en mellommann - Jesus Kristus!
Joh 3:16 For så høyt har Gud elsket verden
Joh 14:6 Jeg er veien, sannheten og livet, ingen kommer
Jesus er Gud - Jesus ble menneske som oss - vår stedfortreder
Han er mellommannen og veien - tok all vår synd og skyld på seg.

2. Lev ved Hans nåde
2Kor 8:9 For dere kjenner vår Herre Jesu Kristi nåde, at da Han var rik, ble Han fattig
for deres skyld, for at dere ved Hans fattigdom skulle bli rike.
Du trenger å vite at du er elsket av Gud.
Du behøver visshet om syndenes tilgivelse og frihet fra skyld og straff.
Visshet om at du er rettferdighet pga Guds nåde og det Jesus har gjort
Nåde er en kraft i livet, og du kan leve i denne kraftfulle nåden hver dag!

3. Lev ved Hans liv
Mange prøver å leve et liv de ikke har (religion), andre lever ikke det livet de har!
Men Jesus er mitt liv - Jesus er min tro! Jesus er min mellommann!
Joh 7:38 den som tror på meg, ut fra hans liv skal det flyte strømmer
Gal 2:20 Jeg er blitt korsfestet med Kristus. Det er ikke lenger jeg som lever,
men Kristus lever i meg. Og det livet som jeg nå lever i kjødet, lever jeg i tro på Guds Sønn, Han som elsket meg og gav Seg Selv for meg.
"By the faith of the son of God (king James) / ved Guds sønns tro
Du behøver ikke streve for å tro! Tro er ikke en gjerning, men å ta imot.......

Avslutning: Jesus er den store forskjellen
Du er velkommen til ønske Jesus velkommen inn i ditt liv!

 

”The missing link” ”The missing link”

Tilbake til talereferater

 

 

Oppstandelsens avgjørende betydning

av Tormod Røyland

Les mer..

Ikke tilgjengelig enda Ikke tilgjengelig enda