You’ll never walk alone

av Jan Inge Espedal

Matt 28, 20b: ”Og se, Jeg er med dere alle dager inntil verdens ende. Amen.”

Jesus hadde vandret med disiplene i 3år og plutselig skulle Han forlate dem. Disiplene
tenkte nok veldig på hvordan de skulle klare seg uten Mesteren, han som de hadde fulgt
så lenge. Men Jesus understreker, etter at han hadde gitt dem befalingen om at evangeliet
skulle forkynnes i hele verden, at han ville være med dem alle dager. Dette var et ord til
datidens disipler, men det er vel så mye et ord til oss i dag, Jesus vil alltid være med oss.

David, som er en sentral person i Bibelen, hadde gjennomlevd mange prøvelser og
vanskeligheter, men skriver i Salme 23, om hvordan hans trygghet og tillit til Gud gjør at han
kan ha fred i alle slags omstendigheter, fordi Gud alltid er med ham.

Salme 23, 1-6: En salme av David,
"Herren er min hyrde, jeg mangler ingen ting. Han lar meg ligge på grønne enger. Han leder
meg til hvilens vann. Han fornyer min sjel. Han leder meg på rettferdighets stier for Sitt navns
skyld. Ja, selv om jeg må vandre gjennom dødsskyggens dal, frykter jeg ikke for noe ondt.
For Du er med meg. Din kjepp og Din stav, de trøster meg. Du dekker bord for meg framfor
mine fiender. Du salver mitt hode med olje, mitt beger flyter over. Sannelig, bare godhet og
miskunnhet skal etterjage meg alle mitt livs dager. Og jeg skal bo i Herrens hus til evig tid."

David beskriver Gud som sin hyrde. En hyrde hadde blant annet til oppgave å beskytte sauene
fra villdyr og bratte stup, og sørge for at de fikk næring og nok hvile. Hyrden ledet sauene på
gode stier og til frodige plasser. På samme måte er Gud vår hyrde som passer på oss, og ofrer
alt for at vi skal ha det som vi trenger, og mer til. Han forlater oss aldri og vil alltid hjelpe oss
i livets forskjellige faser.

David var også overbevist om at "godhet og miskunnhet skal etterjage meg alle mitt livs
dager."
Dette kan også vi i dag forvente av Gud. Det er noe som forfølger oss, og det er
Guds godhet og Hans miskunnhet. Miskunnhet kan bety; barmhjertighet og nåde, og det er
fantastisk at nåde, "ufortjent velvilje" og "gledelige overraskelser", følger etter oss.

Når vi vet at vi aldri går alene, men at Gud alltid er med oss, gir det oss en trygghet og fred i
livet, som gjør at vi også kan gå gjennom "dødsskyggens dal."

You'll never walk alone!

 

You’ll never walk alone You’ll never walk alone

Tilbake til talereferater

 

 

Oppstandelsens avgjørende betydning

av Tormod Røyland

Les mer..

Ikke tilgjengelig enda Ikke tilgjengelig enda