Walking with God

av O.Babatunde

Vi mennesker opplever alle press og utfordringer i våre liv.
Vi har to valg: Enten å stole på vårt eget intellekt og våre egne metoder
for å løse problemene, eller å vandre med Gud.
Å vandre med Gud betyr å stole på Gud. Det er en bedre vei!

 

Vi mennesker opplever alle press og utfordringer i våre liv.
Vi har to valg: Enten å stole på vårt eget intellekt og våre egne metoder
for å løse problemene, eller å vandre med Gud.
Å vandre med Gud betyr å stole på Gud. Det er en bedre vei!
David søkte Herren om råd, og Gud ga seier (2. Sam 5:22-25).
Vi har Den Hellige Ånd (Joh 14:26).
Du kan lære å vandre med Gud ved å være stille i ditt indre og lytte til Guds stemme,
ved å bli etablert i hans nåde,
ved å studere og meditere på Guds ord, og gjennom bønn.

Walking with God Walking with God

Tilbake til talereferater

 

 

Fokus på forfulgte kristne i Pakistan

av Sajid Christoffer Paul

Hør budskapet fra gudstjenesten på søndag her!

Les mer..

Fokus på forfulgte kristne i Pakistan Fokus på forfulgte kristne i Pakistan