Walking with God

av O.Babatunde

Vi mennesker opplever alle press og utfordringer i våre liv.
Vi har to valg: Enten å stole på vårt eget intellekt og våre egne metoder
for å løse problemene, eller å vandre med Gud.
Å vandre med Gud betyr å stole på Gud. Det er en bedre vei!

 

Vi mennesker opplever alle press og utfordringer i våre liv.
Vi har to valg: Enten å stole på vårt eget intellekt og våre egne metoder
for å løse problemene, eller å vandre med Gud.
Å vandre med Gud betyr å stole på Gud. Det er en bedre vei!
David søkte Herren om råd, og Gud ga seier (2. Sam 5:22-25).
Vi har Den Hellige Ånd (Joh 14:26).
Du kan lære å vandre med Gud ved å være stille i ditt indre og lytte til Guds stemme,
ved å bli etablert i hans nåde,
ved å studere og meditere på Guds ord, og gjennom bønn.

Walking with God Walking with God

Tilbake til talereferater

 

 

Oppstandelsens avgjørende betydning

av Tormod Røyland

Les mer..

Ikke tilgjengelig enda Ikke tilgjengelig enda