Vokse i Nåde

av Tormod Røyland

Luk 2; 52 forteller oss: "Jesus vokste i visdom og alder og i velvilje (nåde) hos både Gud og mennesker".
Jesus, Guds sønn – fullt ut Gud og menneske vokste i nåde! Da trenger vi som troende også å vokse i nåde. Det er en klar logisk følge av at Jesus vokse i nåde.
Bibelen taler tydelig om ulike nivåer av nåde. Et helt grunnleggende nivå er at mennesker blir frelst av nåde, gjennom Jesu forsoningsverk på korset.

Et annet nivå av nåde er den daglige nåden. Den nåden som vi står i som troende og som vi som troende er ment å leve av. Den nåden kan mennesker forvrenge.
En av de fremste målene vi kan ha som kristne, det er å vokse i nåden. En av de store tingene i mitt liv er å forvalte Guds nåde for mitt liv – jeg kan forvalte den nåden rett eller galt. F.eks:
2.Kor 6; 1 Som hans medarbeidere oppfordrer vi dere til ikke å ta imot Guds nåde forgjeves.
Hebr 12; 15 Se til at ingen går bort fra Guds nåde
Så spørsmålet er: Hvordan åpner du opp for at Guds nåden i ditt liv, så nåden kan får virke og velsigne ditt liv?

Ydmykhet: Nøkkelen til å vokse i nåde!
Jak 4; 6: Men nåden han gir, er større. Derfor heter det: Gud står de stolte imot, men de
ydmyke gir han nåde.
Når jeg ydmyker meg for Gud og lar Gud i sin kjærlighet og godhet avsløre min selviskhet og
stolthet, vil det åpne for Guds nåde i mitt liv. Hvordan ydmyker jeg meg? Tre veier:

Takk og takknemlighet - Thanksgiving
Takknemlighet og nåde hører alltid sammen. Ikke et eget ord på bibelens grunntekst for
‘takk’. Å leve i nåde er å leve i takknemlighet!
Kol 3;15-16: 15  La Kristi fred råde i hjertet, for til det ble dere kalt da dere ble én kropp. Og
vær takknemlige! (annen gr oversettelse: "og ha nåde".

Når du takker Gud for din ektefelle, dine barn, dine lærer, dine kolleger og fortsetter med det - så forløser du nådes kraft - dusjer nåde over ditt liv og over deres liv!

Gi til Gud – Giving to God
2.Kor 8;6 Derfor ba vi Titus om å gjøre ferdig den gaven (eng: nåden) som han allerede hadde begynt på hos dere.
Dette handler om våre penger og finanser og vår givertjeneste til menigheten. Dette
området tester ektheten i kjærligheten i menigheten, sier Paulus. Tiende og hellige gaver,
sjenerøsitet til Guds rike og menigheten åpner for at nåden får virke i dine finanser! Tro og
lydighet i dette velsigner ditt liv!
 
Tilgivelse – Forgiveness
Dette er det viktigste og vanskeligste punktet. Mange kristne tenker at: Jeg bærer ikke på
uvilje til å tilgi mot noen og dette angår ikke meg - kjære venn: Dette angår oss alle!
Dette er noe av det mest nødvendige vi trenger å leve i og praktisere! Det er når vi holder
igjen bitterhet og utilgivelse mot andre. Det struper nåden kraft i ditt liv, og begrenser den
nåden som Gud vil at du skal leve i!
Efeserbrevet 4; 32 Vær gode mot hverandre, vis medfølelse og tilgi hverandre, slik Gud har
tilgitt dere i Kristus.
Oppsummering: Takknemlighet – givertjeneste – og tilgivelse er tre områder som hjelper oss
til å trå inn i den nåden som velsigner våre liv og som gjør at Gud får komme til med stor
nåde!

Til samtale:
1. Snakk sammen det finnes noe bedre vei å vokse på som kristen enn å vokse i nåde (i avhengighet av Jesus Kristus)?
2. Snakk sammen om å vokse i nåde gjennom takk – ved å gi til Gud – og tilgivelse. Hvordan hjelper disse konkrete områdene oss å vokse i nåde?

Vokse i Nåde Vokse i Nåde

Tilbake til talereferater

 

 

Guds Frelsesplan

av Jan Inge Espedal

Se talen fra Søndagens gudstjeneste her.

Les mer..

Ikke tilgjengelig enda Ikke tilgjengelig enda