Vitenskap og tro

av Wynne Lewis

1Kor 15:19-20:   Hvis det bare er i dette livet vi har satt vårt håp til Kristus,
da er vi de ynkeligste av alle mennesker.
Men nå er Kristus oppstått fra de døde……

Hvis ateistene har rett og Gud ikke finnes, hva da? Hvis det ikke er noe liv etter døden, hva så?
Vi som har satset vårt liv på Jesus, har det i så fall vært bortkastet?


Om det skulle være slik, vil jeg likevel hevde at kristenlivet er et godt liv, verd å leve.
Den kristne tro skaper et bedre liv for mennesker.
Når vi går gjennom historien ser vi at store landevinninger og oppfinnelser er gjort av kristne.
Mange av de mest fremstående vitenskapsmenn har hatt en levende gudstro, og de
har skapt framskritt for menneskeheten.

Men det største av alt er at Jesus sto opp igjen fra de døde og han lever!
Både i Bibelen og historien ser vi at troen på Jesus forandrer menneskers liv.
Dette er ikke fantasier, men virkelighet. Det skjer i dag!

 

Vitenskap og tro Vitenskap og tro

Tilbake til talereferater

 

 

Oppstandelsens avgjørende betydning

av Tormod Røyland

Les mer..

Ikke tilgjengelig enda Ikke tilgjengelig enda