Visjon og pasjon

av Arnfinn Clementsen

Rom 12:11 Vær ikke trege i å vise iver, vær brennende i Ånden og
tjen Herren!

Det er lett å leve et stille og anonymt liv. Men det er noe dypt på innsiden av oss som tenner oss til å leve et spennende og risikofylt liv, og skape historie! Jeg tror at Gud vil bruke hver eneste en av oss, mer enn noen gang. Vi skal møte behovene til mennesker rundt oss og gjøre en forskjell i den verden vi lever, vi skal leve ekstraordinære liv for Gud.
Ordet ”zelos” på gresk betyr ”vær brennende, lidenskapelig og nidkjær”.

 

 

Rom 12:11 Vær ikke trege i å vise iver, vær brennende i Ånden og
tjen Herren!

Det er lett å leve et stille og anonymt liv. Men det er noe dypt på innsiden av oss som tenner oss til å leve et spennende og risikofylt liv, og skape historie! Jeg tror at Gud vil bruke hver eneste en av oss, mer enn noen gang. Vi skal møte behovene til mennesker rundt oss og gjøre en forskjell i den verden vi lever, vi skal leve ekstraordinære liv for Gud.
Ordet ”zelos” på gresk betyr ”vær brennende, lidenskapelig og nidkjær”.

1. Brennende for evangeliet
Evangeliet er ikke en morallære, livsanskuelse, eller en religion, men en forvandlende kraft .
De fleste i vårt land kjenner ikke evangeliet – bare ulike innpakninger og mange vrangforestillinger……..
La oss være brennende for Jesus og evangeliet!
2. Brennende kjærlighet
Den guddommelige kjærligheten – agape - gjør menigheten til en oase på jord, og til en sone uten baktalelse og sladder.
3. Brennende hjerte for mennesker
Vi har et brennende hjerte for mennesker, for ikke-kristne, for nye og nyfrelste, og for barn og unge – neste generasjon!
Etterlysning: Mødre og fedre i menigheten!
4. Brennende for visjonen
Den som har en visjon vil alltid ha en pasjon. Dør visjonen, dør pasjonen.

Avslutning: Tenn opp igjen visjonen og pasjonen
La deg fylle av Den Hellige Ånd og ild – og tenn opp igjen den gave som er i deg!….

Visjon og pasjon Visjon og pasjon

Tilbake til talereferater

 

 

Oppstandelsens avgjørende betydning

av Tormod Røyland

Les mer..

Ikke tilgjengelig enda Ikke tilgjengelig enda