Vinterkonferansen | Den Hellige Ånd

av Arnfinn Clementsen

Søndags formiddag i vinterkonferansen
- Vinterkonferansen handlet om om Den Hellige Ånds liv og kraft Her og Nå!
- the Winter conference was about the life and the power of The Holy Spirit Here and Now!"På pinsedagen i Jerusalem for snart 2000 år siden startet enn bølge som ingen gjennom historien har kunnet stanse, og det fortsetter i vår tid. Gud sendte Den Hellige ånd slik han hadde lovet. Uten Den Hellige Ånd er kirke bare et ytre skall av religiøsitet og ritualer, og våre kristenliv blir bare en ytre fasade og et liv i strev og plikt. Men med Den Hellige Ånd er kristen tro et åndens liv, og kirke er en kraft som kan forandre historiens gang og hele samfunn. Vi trenger å gjenoppdage denne urkristne kraften, og personlig oppleve realiteten i et åndsfylt liv i vår tid - Her og Nå!"

"On Pentecost in Jerusalem, almost 2000 years ago, a wave started that no one through history has been able to stop - and it continues in our day. God sent the Holy Ghost as promised. Without the Holy Spirit, the church is merely an outer shell of religiousity and rituals, and our Christian life becomes just an outer facade and a life of effort and duty. But with the Holy Ghost, Christian faith is the life in of spirit, and the church is a power that can change the course of time and entire communities. We need to rediscover this original/primal christian power, and personally experience the reality of a spirit filled life in our time - Here and Now! "

Apg 2:1-4  Da pinsedagen kom, var alle samlet på ett sted.  2 Plutselig lød det fra himmelen som når en kraftig vind blåser, og lyden fylte hele huset hvor de satt.  3 Tunger som av ild viste seg for dem, delte seg og satte seg på hver enkelt av dem.  4 Da ble de alle fylt av Den hellige ånd, og de begynte å tale på andre språk etter som Ånden ga dem å forkynne.

Acts 2:1-4  When the Day of Pentecost had fully come, they were all with one accord in one place. 2And suddenly there came a sound from heaven, as of a rushing mighty wind, and it  filled the whole house where they were sitting. 3Then there appeared to them divided tongues, as of fire, and one sat upon each of them. 4And they were all filled with the Holy Spirit and began to speak with other tongues, as the Spirit gave them utterance.

1.     Den Hellige Ånd er hele forskjellen - The Holy Spirit is all the difference

2.     Dåpen i Den Hellige Ånd - The baptism in the Holy Spirit

3.     Betydningen av tungetalen - The imortance og spoeaking in tongues

4.     Fellesskapet med Den Hellige Ånd - The fellowship with the Holy Spirit


Samtal om/ Talk about:

Betydningen av Den hellige Ånd i liv og kirke

The importance of The Holy Spirit in life and church

 

Undervisningen er tilgjengelig på podcast og Livetream.com 

Vinterkonferansen | Den Hellige Ånd Vinterkonferansen | Den Hellige Ånd

Tilbake til talereferater

 

 

Oppstandelsens avgjørende betydning

av Tormod Røyland

Les mer..

Ikke tilgjengelig enda Ikke tilgjengelig enda