Vi går for gull

av Åge Åleskjær

 

"Vi går for gull!"
1Kor 3:10-13 Etter den Guds nåde som ble gitt meg, har jeg lagt grunnvoll som en vis byggmester, og en annen bygger på den. Men hver enkelt må se etter hvordan han bygger videre på den. For ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, det er Jesus Kristus. Men om noen bygger på denne grunnvollen med gull, sølv, kostelige steiner, tre, høy eller halm,skal den enkeltes arbeid bli åpenbart.......
Gullet står for det guddommelige, mens tre, høy og halm står for det menneskelige. Vi vil ha gullet, det ekte, og ikke erstatninger. Det er så lett å erstatte gullet med noe som er uekte eller av et dårligere materiale, akkurat som kong Rehabeam erstattet gullskjoldene med bronsje eller messing skjold (2Krøn 12:9-10). Vi behøver ikke religiøse erstatninger når Jesus lever. Han er den ekte varen!

Vi går for gull Vi går for gull

Tilbake til talereferater

 

 

Oppstandelsens avgjørende betydning

av Tormod Røyland

Les mer..

Ikke tilgjengelig enda Ikke tilgjengelig enda