Vi er skapt med en hensikt!

av Jan Inge Espedal

1. Vi er skapt for å leve til ære for Gud

Kol 1, 16 ”For i Ham ble alle ting skapt, de som er i himlene, og de som er på jorden, både synlige og usynlige, enten det er troner eller herredømmer, myndigheter eller makter. Alle ting ble skapt ved Ham og for Ham.”

Vår primære hensikt er å leve til ære for Gud. Han er skaperen av alt liv, og uten Han hadde vi ikke eksistert. Verdens sentrum er ikke menneskene, men Gud. Samtidig har Gud satt oss mennesker i en særstilling over alt annet.

 

1. Vi er skapt for å leve til ære for Gud

Kol 1, 16 ”For i Ham ble alle ting skapt, de som er i himlene, og de som er på jorden, både synlige og usynlige, enten det er troner eller herredømmer, myndigheter eller makter. Alle ting ble skapt ved Ham og for Ham.”

Vår primære hensikt er å leve til ære for Gud. Han er skaperen av alt liv, og uten Han hadde vi ikke eksistert. Verdens sentrum er ikke menneskene, men Gud. Samtidig har Gud satt oss mennesker i en særstilling over alt annet.

Noen måter vi ærer Gud på:

- Vi ærer Gud med å tilbe Ham
- Vi ærer Gud ved å elske andre troende!
- Vi ærer Gud ved å bli mer lik Jesus!
- Vi ærer Gud ved å tjene andre med gavene våre!
- Vi ærer Gud ved å fortelle andre om Ham!

Gal 2, 20 ”Jeg er blitt korsfestet med Kristus. Det er ikke lenger jeg som lever, men Kristus lever i meg. Og det livet som jeg nå lever i kjødet, lever jeg i tro på Guds Sønn, Han som elsket meg og gav Seg Selv for meg.”

2. Vi er skapt for å leve for hverandre!

Matteus 22.39: ”Du skal elske din neste som deg selv.”

Joh 15, 13: ”Ingen har større kjærlighet enn dette, at han gir sitt liv for sine venner.”

Vi kan lett tenke veldig stort om å gi sitt liv for sine venner, men på det jevne dreier det seg om å gjøre små ting i hverdagen. Et smil, gode ord, gode gjerninger og høflig framferd er måter å ”gi sitt liv for sine venner.”

3. Vi er skapt for å utgjøre en positiv forskjell!

2 Krøn 7, 14 ”hvis da Mitt folk, som er kalt med Mitt navn, ydmyker seg, ber og søker Mitt åsyn og vender om fra sin onde ferd, da skal Jeg høre fra himmelen og tilgi deres synd og lege deres land.”

En viktig måte å utgjøre en forskjell på er å be! Gud har gitt oss bønn som et redskap til å utrette ting som man ellers ikke kan få utrettet på menneskelig vis.

Vi er skapt med en hensikt! Vi er skapt med en hensikt!

Tilbake til talereferater

 

 

Oppstandelsens avgjørende betydning

av Tormod Røyland

Les mer..

Ikke tilgjengelig enda Ikke tilgjengelig enda