Vi er mer enn støv og aske!

av Sten Sørensen

Da Abraham ber for byene Sodoma og Gomorra sier han:"Se, jeg som bare er støv og aske, jeg har tatt meg den frihet å tale til Herren." 1.Mos. 18,27. I GT's tid var menneskene som støv og aske. Syndefallet hadde degradert menneskeslekten. Når Gud går i rette med menneskene leser vi at de kler seg i sekk og aske. Denne kledningen synliggjør situasjon.

 

Vi er mer enn støv og aske!
Da Abraham ber for byene Sodoma og Gomorra sier han:"Se, jeg som bare er støv og aske, jeg har tatt meg den frihet å tale til Herren." 1.Mos. 18,27. I GT's tid var menneskene som støv og aske. Syndefallet hadde degradert menneskeslekten. Når Gud går i rette med menneskene leser vi at de kler seg i sekk og aske. Denne kledningen synliggjør situasjon. I NT får menneskeheten en ny standard. Kristus gjenoppretter det tapte. "Se, hvor stor kjærlighet Faderen har vist oss. Vi får kalles Guds barn, og det er vi." 1.Joh. 3,1. Han har satt oss i Himmelen med Kristus Jesus. Vårt nye forhold til Gud blir også belyst i 1. Pet. 2, 9 - 10.
Det skjedde store ting da Abraham bad, selv om han bare var støv og aske. Gjennom bønn påvirket han Gud til å spare byene om det fantes 10 rettferdige. Vi kan be med en helt annen kraft og mulighet, fordi vi ber i Jesu navn! Hvilken mulighet! Les Hebr. 4, 14 - 16 og Hebr. 10, 11 - 19. Vi kan komme fram for nådens trone med frimodighet på grunn av Jesu blod!
Vårt forhold til Gud er unikt! Derfor - la oss være frimodige!!

Vi er mer enn støv og aske! Vi er mer enn støv og aske!

Tilbake til talereferater

 

 

Oppstandelsens avgjørende betydning

av Tormod Røyland

Les mer..

Ikke tilgjengelig enda Ikke tilgjengelig enda