Verdens beste advokat!

av Sten Sørensen

Tenk om Jesus hadde vært på jorden og Den Hellige Ånd i Himmelen? Gud vet hva som er best: Den Hellige Ånd er på jorden og Jesus i Himmelen!
Den Hellige Ånd er en enestående person. Han er så unik at Jesus sier til sine disipler at det er til gang for dem at han forlater jorden, for da kan Han sende talsmannen Den Hellige Ånd til dem. Jeg håper du er begeistret for Den Hellige Ånd – den tredje personen i guddommen!

Den Hellige Ånd bringer lys! Det var konsekvensene av at "Guds Ånd svevde over vannene" - 1 Mos 1, 2. For det første som skjer er at Gud sier: "Det bli lys!" Og det ble lys - vers 3. Ånden var der, og det første som skjer er at lyset kommer.

Den Hellige Ånd vil aldri føre oss inn i mørke eller i forvirring. Den Hellige Ånd bringer lys og gir klarhet.

Et sentralt bibelvers som beskriver Jesu virke på jorden er: "Hvordan Gud salvet Jesus fra Nasaret med Den Hellige Ånd og med kraft, Han som gikk omkring og gjorde godt og helbredet alle som var undertrykt av djevelen, for Gud var med Ham." Apg 10, 38.

Jesus sier i avslutningen av sitt virke til sine disipler at det er det beste for dem at Han går bort og sender talsmannen Den Hellige Ånd til dem. Skal evangeliet nå ut i hele verden, skjer det gjennom Den Hellige Ånds nærvær og gjennom Den Hellige Ånds kraft. Jesus var begrenset av sin kropp og kunne bare være ett sted ad gangen. Den Hellige Ånd er overalt samtidig! Og Den Hellige Ånd formidler Jesus til alle samtidig!

La oss se hva som står i Joh 14, 16: "Og Jeg vil be Faderen, og Han skal gi dere en annen Talsmann - "parakletos" - for at Han skal bli hos dere til evig tid." Denne talsmannen Jesus vil gi oss er verdens beste advokat.

Djevelen er smart, han kan overmanne oss og gjøre oss motløse. Derfor er det viktig å ha en god advokat som er på vår side og som kan minne oss på hvem vi er og hva vi eier:

"Ånden selv vitner med vår ånd at vi er Guds barn, og hvis vi er barn, da er vi også arvinger, Guds arvinger og Kristi medarvinger." Rom 8, 16 - 17a.

Det er fantastisk med en god advokat. Han taler min sak innfor Gud. Han bruker den rette argumentasjonen og vinner fram. Jeg er trygg sammen med Den Hellige Ånd.

Den Hellige Ånd vil lære oss og minne oss om de rette tingene. Ånden vil også herliggjøre Jesus. Den Hellige Ånd driver ikke solospill men forherliger Jesus! Joh 16, 14.

At mennesker blir frelst er et verk av Den Hellige Ånd. Han skal overbevise om synd. Joh 16, 8.

La oss takke Gud fordi Han sendt Den Hellige Ånd til vår jord. Det er vår redning!

Verdens beste advokat! Verdens beste advokat!

Tilbake til talereferater

 

 

Oppstandelsens avgjørende betydning

av Tormod Røyland

Les mer..

Ikke tilgjengelig enda Ikke tilgjengelig enda