Ventetid

av Egil Svartdahl

Hør TV-pastorens inspirerende tale om positiv forventning og ventetid.
Ventetid Ventetid

Tilbake til talereferater

 

 

Oppstandelsens avgjørende betydning

av Tormod Røyland

Les mer..

Ikke tilgjengelig enda Ikke tilgjengelig enda