Vennskap er livets største skatt

av Vigdis Håland

Tittelen på en bok av John Maxwell.
Vennskap bygges på tillit, trygghet og kjærlighet.

Salm 71.5 ”Du er min tillit fra ungdommen av”

HVORFOR SKAL GUD VÆRE MIN TILLIT

Selvfølgelig for at jeg skal være trygg, ha det godt…Men noe mer!

Han vil ha deg og meg som sine nære venner!

Joh.15.15 Ikke tjenere, men venner. Forskjell: Tjenere gjør oppgaver pga at som tjener utfører man en ordre. Venn gjør oppgaven ut fra en relasjon.

Venner bruker tid sammen, for å bli bedre kjent, dele tanker og liv.

Sier ofte vi må ta mer tid med Gud. Men vi har bare 24t i døgnet! Får ikke mer tid! Men Gud er der alltid!!! Han er alltid nær meg!

Gud vil at vi skal invitere han til å være med i alt vi gjør!

Ap.gj.17.28: "For i Han er det vi lever , beveger oss og er til!"

Vi må lære å praktisere Hans nærvær til enhver tid!

Broder Lawrence; Practising the presence of God, bok fra 17tallet!

Pustebønnen: Sier ofte at bønnen er den kristnes åndedrett.

Korte setninger, enkelt uttrykk; "Du er med meg", "Du styrker meg" "hjelp meg til å stole / tro deg" "For meg er livet Kristus" osv.når vi er i for eksempel pressede situasjoner

Ikke bare enetale, men 2veiskommunikasjon!

Gud taler til meg gjennom meditasjon!

Bibelen taler om å meditere på Guds Ord, grunne på Hans Ord dag og natt! Fokusere på Ordet!

Salm.25.14 Fortrolig samfunn; lære oss sin pakt:Guds Ord.

HVORDAN VÆRE GUDS VENN

Som Guds venn være ærlig. Erkjenne svakheter, være ærlig overfor Gud med følelsene dine. Jeg må være venn med meg selv. Gud forventer ikke at vi skal være perfekte, men ærlige! Som Guds venn, ønsker jeg å vi lyde Gud, ikke av tvang, men fordi vi elsker han! Som forholdet mellom Jesus og Gud. Jesus gjorde det Gud ville ut

Joh.15.9 fra sin kjærlighetsrelasjon med sin Far!

AVSLUTNING: Hva skjer med en person som har tillit til Gud:

Jer.17.7-8 -er velsignet

-frykter ikke

-har alltid noe friskt med seg

-engster seg ikke i vanskelige tider

-bærer alltid frukt

 

Vennskap er livets største skatt Vennskap er livets største skatt

Tilbake til talereferater

 

 

Oppstandelsens avgjørende betydning

av Tormod Røyland

Les mer..

Ikke tilgjengelig enda Ikke tilgjengelig enda