Velsignelsen

av Cathrine Fuglestad

Å velsigne betyr å gi favør og begunstige.
Slik skal dere velsigne israelittene. Dere skal si til dem 24 Herren velsigne deg og bevare deg! 25 Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig! 26 Herren løfte sitt ansikt mot deg og gi deg fred! 4. Mosebok 6; 23-26

(FOR ENGLISH, PLEASE COPY THIS INTO GOOGLE TRANSLATE)

1) HERREN
Herren er den som velsigner.
Herren vil at det skal lykkes for deg.
Velsignelse innebærer at Guds nærvær våker over deg.

2) BEVARE
Betyr å omkranse og omgi deg. Løfte om å ikke forlate deg. Gud «hyrdene» deg.
Omfatter sjelen og troen. Gud tar på seg et oppdrag om å passe omsorgsfullt også på ditt indre.
Salme 23 gir løfte om at Han våker over deg fra vugge til grav.

3) LA DITT ANSIKT LYSE OVER DEG
Hebraiske teksten kan også betyr: …ansikt lyse MOT deg.
Salme 4:7 Mange sier: Hvem kan gi oss lykke? La lyset fra ditt ansikt skinne over oss, Herre!

Vi sier ofte: "Vi har det så godt, vi har alt vi trenger". MEN det er ubetenksomt å si det. For dersom vi sier det til mennesker som ikke har Gud, så har vi virkelig ikke alt vi trenger. Ting kan aldri erstatte å ha Gud i sitt liv.

4) LØFTE SITT ANSIKT PÅ DEG
I Israel, når folk kom innfor kongen i en domssituasjon, så var kongens kroppspråk avgjørende. Når kongen løfter sine øyne på deg, fant man begunstigelse og nåde. Da berget livet man livet. Derfor sier velsignelsen:
"Han løfte sitt ansikt på deg". Du settes fri!!

5) FRED
Han bringer fred. Slik skal de legge mitt navn på Israel.
Salme 29;11 Herren velsigner sitt folk med fred.
Jesus sa også: Min fred gir jeg dere, ikke den fred som verden gir jeg dere.
6) NÅR DU VELSIGNER
2. Pet 2:9 forklarer at vi er prester: Nå er det vi som velsigner våre omgivelser med Guds velsignelse.

Til samtale og refleksjon:
1) Hva betyr det for deg at det er HERREN som velsigner deg.
2) Hvilken del av velsignelsen talte sterkest til deg i dag? Hvorfor?

Hør den inspirerende talen til Cathrine Fuglestad her!

Velsignelsen Velsignelsen

Tilbake til talereferater

 

 

Oppstandelsens avgjørende betydning

av Tormod Røyland

Les mer..

Ikke tilgjengelig enda Ikke tilgjengelig enda