Veien til Frihet

av Jan Inge Espedal

Neste skritt til gjenopprettelse og frihet er å oppriktig tro at Gud er til og at jeg betyr noe for ham.
Og at han har kraften til å hjelpe meg, helbrede meg og gjenopprette meg. Det er hva det skal
handle om i dag. Hebr 11; 6: For den som trer fram for Gud, må tro at han er til, og at han lønner dem som søker ham.

Guds eksistens - Erkjenne at Gud finnes.

De fleste av dere har ikke noen stor utfordring på å tro at Gud eksisterer. Faktum er at det er ikke
så mange ateister lenger. I USA sa 96% av befolkningen at de trodde på Gud. Mindre enn 2% sa at
de var ateister (-91). Altså mange færre ateister i dag enn for 70 år siden. Faktum er at det trenges
mer tro i dag til å tro at det IKKE er en skaper som står bak, enn til å tro på en skaper. Bak noe som er
designet, er det alltid en designer. I Romerbrevet kapittel 1 vers 20 kan vi lese: Hans usynlige vesen,
både hans evige kraft og hans guddommelighet, har de fra verdens skapelse av kunnet se og erkjenne
av hans gjerninger.

Poenget er at Gud forandrer menneskers liv i dag. Hva det virkelig handler om er: HVA SLAGS GUD ER
HAN? Hvordan er han, og hva betyr det for meg?
Vi kan ha noen underlige oppfatninger om Gud. Istedenfor at Gud får skape bilde av seg selv, så
skaper vi et bilde av ham. Det jeg vil vite er - HVORDAN ER HAN VIRKELIG? Er han en Gud som jeg
kan stole på? Jeg kan ikke stole på noen som jeg ikke vet noe om. Heldigvis så vil Gud at vi skal
vite noe om hvordan han er! Så han kom til jorden for 2012 år siden. Han kom som Jesus Kristus.
Kolosserbrevet 1 sier: Kristus er det uttrykte bildet av den usynlige Gud. Så når vi leser om Jesus,
studerer hans liv, så lærer vi en hel del om Gud.
Spørsmålet videre er: Hva kan jeg forstå om Gud, gjennom Jesu liv som hjelper meg å overvinne mine
sår, mine uvaner og negative gjentagelser.

Sannhet #1. Gud vet alt om din situasjon.

Fordi han vet alle ting. Han vet om mine sår, uvaner og negative gjentagelser. Det gode og det
dårlige. Salme 56: 9 Du har talt mine hjemløse skritt,
mine tårer har du samlet i din lærflaske.
Står det ikke i din bok?
Er ikke det fantastisk - han har samlet dine tårer.

Salme 41 sier han vet om din ulykke. Bibelen sier også at han vet hva vi trenger før vi ber ham om
det. Han ser den krise du bærer på i ditt indre i dag - akkurat nå.

Salme 69: 6 Gud, du kjenner min dumhet,
mine synder er ikke skjult for deg.
Vi vil gjerne glemme den delen. Men sannheten er at Gud har oversikt på det også.
Ikke bare vet han om din situasjon, men..

Sannhet #2. Gud bryr seg om din situasjon
Salme 103; 13 Som en far er barmhjertig mot sine barn,
er Herren barmhjertig mot dem som frykter ham.
14 For han vet hvordan vi er skapt,
han husker at vi er støv.

Merk deg "barmhjertig": Det er den Gud du elsker og tjener, og som vet hvem du er! Gud vil være
den far som mange mennesker ikke har hatt. Han vil være din far. Han sier også: Med evig kjærlighet
har jeg elsket deg (Jer 31).
Hvordan er det mulig - FORDI hans kjærlighet er betingelsesløs - den har sitt fundament i Guds
karakter. Gud ER kjærlighet. Han viste oss sin kjærlighet til oss ved å sende Jesus for å dø for oss
(Rom 5;8). Han kjenner din situasjon og han bryr seg - men det er ikke alt:

3. Han har også kraften til å forandre deg.

Han kan forandre meg og min situasjon.
Noen ganger forandrer han MEG. Noen ganger forandrer han situasjonen. Noen ganger forandrer
han begge deler. Og han vet at vi ikke har kraften til å gjøre det. Men Paulus sier: og hvor
overveldende hans kraft er hos oss som tror. (Ef 1;19). Det er den samme kraft som reiste Jesus
opp fra de døde. Hvis du befinner deg i maktesløshet. Du vet at du burde forandre det, men har
ikke kraften til det. Du føler at du bare ikke klarer å få grepet på det. Han sier: Jeg har kraften! Den
kraften får vi ved å ta imot Jesus Kristus som vår frelser og helbreder. Luk 18; 27 «Det som er umulig
for mennesker, er mulig for Gud.» Kanskje du tenker; dette er umulig for meg, jeg har prøvd, men jeg
klarer det ikke. Ingenting er umulig for Gud.

 

Veien til Frihet Veien til Frihet

Tilbake til talereferater

 

 

Oppstandelsens avgjørende betydning

av Tormod Røyland

Les mer..

Ikke tilgjengelig enda Ikke tilgjengelig enda