Veien til Frihet

av Tormod Røyland

Vi skal snakke om hvordan vi skal håndtere og overvinne sår i våre liv, uvaner som roter til livet og gjentagelser som skader våre liv. Sår – uvaner – negative gjentagelser.
La oss gå rett til Jesaja 57;18: Jeg så hvilke veier han gikk. Nå vil jeg helbrede ham og lede ham og gi ham trøst. Hos de sørgende skaper jeg ny frukt på leppene: Fred, fred til den som er nær, og til den som er langt borte, sier Herren. Jeg vil helbrede ham.

Dette er et fantastisk løfte fra Gud, og merk deg at det er 5 deler til frihet og gjenopprettelse:
Gud sier:
1 - Er du såret, sier han at han vil helbrede deg: "Nå vil jeg helbrede ham".
2 - Er du i rådvill, "jeg vil jeg lede deg".
3 - Er du hjelpesløs, så vil han hjelpe deg til å forandre det.
4- Føler du at ingen forstår dine problemer - "så vil jeg trøste deg, sier Herren".
5- Og dersom du er engstelig og redd - vil han gi deg fred.
De gode nyhetene er at uansett hvilket område vi ønsker frihet fra, følelsesmessig, økonomisk, åndelig, seksuelt; uavhengig av hvilket område vi trenger frihet i, så er skrittene til helbredelse de samme - alltid de samme. Prinsippene for helbredelse finner i Bibelen. I dag starter vi med første steget:

1. ERKJENNELSE - FØRST STEG.
Jeg erkjenner - "jeg er ikke Gud". Jeg erkjenner min trang til å gjøre feil ting og som gjør mitt eget liv umulig å styre.
Du sier: Tormod: Dette er ikke sant...
- Er du sent oppe selv når du vet at du trenger søvn?
- Spiser du mer kalorier enn kroppen din trenger? Åja...
- Tenker du at du skulle ha mosjonert, likevel gjør du det ikke?
- Du vet hva de riktige tingene er, men du gjør det ikke?
- Har du prøvd å kontrollere noen eller noe, og innsett at det ikke lot seg kontrollere?
Dersom du kjente deg igjen i noe av dette, så sier jeg: "Velkommen til realitetene ved det å være et menneske". Min syndenatur får meg inn i alle slags problemer og får deg inn i alle slags problemer. Får meg til å gjøre ting som ikke er bra for meg, selv når de er til skade for meg.
Første skritt til frihet og helbredelse er å forstå årsaken til problemet. Hvorfor skjer dette i livet mitt. Så må vi forstå konsekvensen av dette problemet og så trenger vi å se på kuren / løsningen. La oss se på dem.

2. (JEG VIL VÆRE GUD) Hva er årsaken til problemet? Årsaken til alle problemene våre er dette: Jeg vil være Gud... "Jeg liker ikke når noen forteller meg hva som er rett og hva som er galt"! Dette kalles: Å spille Gud.
Hva betyr det? Jeg vil være den som har kontrollen.
MERK DEG: Det skjer ved å fornekte vår menneskelighet og ved å prøve å kontrollere ting til egen fordel. Å ha kontroll - å kontrollere seg selv - andre mennesker - og alt rundt oss. La oss ta for oss noen eksempler på hva vi kontrollerer:

A. Måten vi fremstår på: Vårt image! Prøver du å kontrollere det? Selvfølgelig gjør vi det!
Du vil kontrollere hva andre mennesker tenker om deg. Vi vil ikke at folk skal vite hvordan ting virkelig er! Vi later som, vi faker, vi bærer masker. Supermodellen Cindy Crawford sa i et intervju: "Selv ikke jeg ser ut som Cindy Crawford". Så, vi prøver å kontrollere vårt "image".

B. Andre mennesker - Vi prøver å kontrollere andre mennesker
Foreldre prøver å kontrollere og styre barna - barna prøver å kontrollere foreldrene - mannen prøver å kontrollere ektefellen - land prøver å kontrollere andre land. Det finnes mange redskap som vi prøver å manipulere andre med: - Skyldfølelse-kontrollen - Frykt - Oppmuntring - Stillhet - Sinne og aggresjon.

C. Problemer - vi prøver å kontrollere våre problemer og kamper.
Vi sier: "Jeg klarer meg, dette er virkelig ikke et problem". Har du hørt den? Det er bekjennelsen til noen som prøver å leke Gud. Vi kontrollerer våre problemer - vi sier: Vi trenger ikke hjelp, og vi trenger i alle fall ikke råd og veiledning!

D. "Jeg ordner opp i dette på egen hånd"
Jo mer vi skal fikse problemene våre selv, jo verre blir problemene. Vi prøver å kontrollere måten vi fremstår på, Image, mennesker rundt oss og våre problemer - men det verste er når vi:

E. Prøver å kontrollere vår egen smerte
Det gjør det enda verre. Har du noen gang tenkt på hvor mye tid du bruker på å løpe fra smerte? Prøver å unngå smerte, rømme fra, minske, undertrykke smerte.
Mennesker prøver å undertrykke smerte på forskjellige måter. Ved:
- å spise eller ikke å spise
- bli beruset
- røyke eller bruke narkotika
- eller ved å flykte fra en relasjon til en ny relasjon
Første skritt til å bli fri og helbredet er å innse med tyngde: "Jeg fikser ikke dette problemet selv". Erkjenn det! Ikke benekt det!

2. Problemer som oppstår når vi prøver å være Gud. Hva skjer da?

1. Frykt. Jeg blir redd.
For vi tror at hvis noen finner ut av hvem vi virkelig er, så er vi redde for å bli avslørt, som falske, latterlige, at vi ikke har ting på stell, at vi er mislykkede i andres øyne.

2. Frustrasjon. Jeg blir frustrert når jeg prøver å spille Gud.
Det er frustrerende å prøve å spille Gud og kontrollere universet. Så vi gjenkjenner at det er noe i dette verset: For jeg vet at i meg, det vil si i mitt kjøtt og blod, bor det ikke noe godt. Viljen har jeg, men å fullføre det gode makter jeg ikke.
Det er noe i mitt indre, en krig i mitt sinn, som gjør meg til slave av synden. David visste hva dette var: Han sier: Livet mitt ender i sorg,
årene mine i klage. Min styrke svikter (Salme 31;11).
Hva er din klage i dag? Hva er din frustrasjon? Din klage er et symptom på et dypere problem, et rot til et problem som du ennå ikke har tatt tak i.

3. Tretthet
Det er utmattende å ta guds rolle i livet. Det tar mye energi å skulle ha alt på stell. Å undertrykke ting tar mye energi.
I salme 32 sier David: Min livssaft svant
som i sommerens hete. Da bekjente jeg min synd for deg
og skjulte ikke min skyld.
Jeg har forstått at de fleste mennesker vil prøve å skjule smerten eller flykte fra smertene ved å gjøre seg selv travle. Fordi de ikke utstår følelsen de har inne i seg når de slakker ned tempoet.

4. Misslykkethet
Prøver vi å spille Gud og ta hans rolle, vil vi garantert misslykkes.
Ordsp 28; 13 Den som skjuler syndene sine, skal ikke lykkes; den som bekjenner og vender seg fra dem, finner barmhjertighet.
Du vil aldri oppnå ditt potensial i ditt liv om du skjuler dine synder. Bekjenn dem! Gi slipp på dem, så du kan ta imot den nåden Gud allerede har gitt deg i Kristus. Vi må våge å være ærlige på våre svakheter og mislykkethet. Visjonen vår er å forkynne Guds ord i Den Hellige Ånds kraft, slik at mennesker kan blir forvandlet, og komme inn i Guds plan med sine liv!

Hvordan skal du reagere på det du har hørt i dag? Det er to måter du ikke skal reagere på:
1) Mitt problem er ikke så ille.
Det kalles for benektelse. Så spørsmålet mitt er: Hvor galt må det bli før du erkjenner at du trenger hjelp?
Den andre måten du ikke bør reagere på i forhold til det du har hørt i dag er:

2) Jeg kan håndtere mine problemer selv. Det kalles også for benektelse.
Så - kva er kuren / medisinen?
Første steg er: Jeg erkjenner min tilkortkommenhet.
Bibelen sier at: Når jeg erkjenner min svakhet, da er jeg sterk!
Du trenger en kraftkilde som er større enn din egen - du trenger Gud. For han har skapt deg til å leve i avhengighet av ham.
Jakob 4; 6 sier -Gud står de stolte imot,
men de ydmyke gir han nåde.
Hva er nåde? Nåde er kraften til å forandre - det er hva nåde er. Det er kraften som Gud vil bruke til og forandre oss. Hvem får nåde? De ydmyke. Han elsker deg og han kommer deg i møte med åpne armer: Mitt elskede barn - la oss gå veien mot frihet og helbredelse sammen.

 

Veien til Frihet Veien til Frihet

Tilbake til talereferater

 

 

Oppstandelsens avgjørende betydning

av Tormod Røyland

Les mer..

Ikke tilgjengelig enda Ikke tilgjengelig enda