Våre våpen er fra Gud

av Vigdis Håland

For Guds ord er levende og virkekraftig og skarpere enn noe tveegget sverd. Det trenger igjennom til det kløver sjel og ånd, marg og bein, og dømmer hjertets tanker og planer. Heb 4.12


Våre våpen er fra Gud

Av nåde er dere frelst, Gud viste sin store ufattelig kjærlighet til oss mens vi ennå var syndere, ved å gi oss Jesus som villig ga sitt liv for oss, for alle mennesker.Men fordi vi nå er blitt Guds barn, er det en kamp på våre liv. Ingen eller ingenting kan skille meg fra Guds kjærlighet.Men hvordan vil jeg at mitt liv skal være? Når jeg møter fristelser, prøvelser, dragninger i mitt kjød, vilje! Vil i dag trekke fram 3 våpen som Gud har gitt oss i kampen mot det som vil ødelegge våre liv.

Først:

Utgangspunktet er den seieren som Jesus vant en gang for alle. Jeg lever i denne seieren, jeg skal ikke seire en gang til, men jeg står i den seieren i mitt liv. Stor forskjell på at jeg skal vinne en seier, framfor å stå i en seier som allerede er vunnet. Men siden vi lever i en verden ennå hvor Guds fiende har råderett, har Gud gitt oss noen våpen som vi kan bruke når Guds fiende prøver seg på hans barn.

1. Guds ord, bibelen.
Da Jesus ble fristet, brukte han Guds ord. "Det står skrevet"! Paulus snakker om Guds ord som et sverd. Ef.6.17. I mitt tankeliv bruker jeg ofte sverdet. Tanker kommer som vil rive ned, men Guds ord løfter. »Du klarer det ikke». Guds ord:»Jeg makter alt i Ham som gjør meg sterk» « «Hva er vel du?» Guds ord: «du er verdifull, du er mitt barn.» osv.

Hva Guds ord gjør.
A) Skaper glede, jeg fant dine ord og de ble til glede for meg.
B) Skaper tro og øker troen.
C)Det åpenbarer Gud, det viser meg Jesus,
D)Guds ord oppmuntrer meg,
E) Gir visdom,
F) Gud taler til meg.

2. Lovsang. Når Jesus blir åpenbart for meg, Hans verk på Golgata, Guds ufattelig kjærlighet, kommer det en respons fra mitt hjerte. Salm 40.4 Gud la en ny sang ned i mitt hjerte, en lovsang til Gud. Lovsang skaper frihet i mitt liv, jmf Paulus og Silas i fengsel, 2.krøn 20 lovsang skaper forvirring i fiendens leir, Gud blir lovprist, Jesus blir opphøyet, " Salm 8.3 Lovsang gjør ende på fienden og hevneren.

Gud omgir seg med lovsang og tilbedelse konstant. Lovsang og tilbedelse forløser Guds nærvær, Gud manifesterer sitt nærvær. Vi beveger oss i en sfære som djevelen ikke liker, hater det, blir minnet om det som han en gang var i!

3. Bønn. Jesus underviste disiplene om bønn og levde selv i bønn. I kampen i Getsemane ba han disiplene våke i bønn. Jesus selv levde i bønn for å kunne se hva Gud ville. I bønn fikk Jesus åpenbaring om hva han skulle gjøre. Han var med sin Far.

I bønn er jeg med min himmelske Far. Jeg prater med han, og er jeg stille, kan jeg høre hva han sier! !

4. Avslutning: valgt tre våpen. De kan ligge nede eller jeg kan bruke dem. Tiden er vår beste venn, men kan også bli min fiende når jeg hele veien sier at jeg ikke har tid. Ordet, lovsangen, bønnen må jeg bruke tid på. Selv om jeg elsker dette, kommer alltid tiden opp, jeg må prioritere! Men vet at dette gir kristenlivet mening her på jord! Et spennende liv, et rikt liv, et meningsfullt liv, et liv i seier, rett og slett et Jesusliv!

 

 

Til samtale:

1. Hvordan kan Guds ord påvirke min hverdag

2. Hva betyr lovsang/lovprisning i mitt liv

3. Hvordan kan bønn ikke bli «tungt»

 

Våre våpen er fra Gud Våre våpen er fra Gud

Tilbake til talereferater

 

 

Oppstandelsens avgjørende betydning

av Tormod Røyland

Les mer..

Ikke tilgjengelig enda Ikke tilgjengelig enda