Vær et forbilde!

av Jan Inge Espedal

1.Timoteusbrev 4.12: ”La ingen forakte deg på grunn av din ungdom, men vær et forbilde for de troende i ord, i ferd, i kjærlighet, i ånd, i tro og i renhet.”

Alle mennesker påvirker noen i større eller mindre grad, og ingen mennesker er ubetydelige. Paulus oppmuntrer sin etterfølger Timoteus til å være et godt forbilde for andre. Det finnes en enorm mulighet i å være et forbilde, man kan faktisk påvirke og berike andre menneskers liv.

Slik som Timoteus ble oppmuntret til å være et forbilde kan vi også bli oppmuntres i dag til å være forbilder for andre.

Ord - Vi kan være forbilder ved at man oppmuntrer og bruker positive og oppbyggende ord.

Efeserbrevet 4.29: "La ikke et eneste råttent ord komme ut fra deres munn, men bare ord som er gode til nødvendig oppbyggelse, for at ordene kan gi nåde til dem som hører på."

Ord som oppmuntrer og oppbygger skal prege vårt vokabular!

Folk vil bli påvirket av dine gode ord, eller din mangel på gode ord!

 

Ferd (livsstil) - Måten vi lever på kaster lange skygger. Når liv og lære henger sammen utøves det stor påvirkning. Andre mennesker vil høyst sannsynlig ta etter deg på noen områder i livet.

Luk 16, 10 Den som er trofast i smått, er også trofast i stort. Og den som er urettferdig i smått, er også urettferdig i stort.

Folk vil bli påvirket av din gode ferd (livsstil), eller mangel på god ferd (livsstil).

Kjærlighet - Det at vi oppriktig bryr oss om andre mennesker er noe av det viktigste vi mennesker kan gjøre. Kjærlighet er et universalt språk som alle forstår.

Romerbrevet 12 10: "Vær elskverdige og kjærlige mot hverandre i broderkjærlighet, vær fremst i dette å vise de andre ære!"

Matteus 5.43: "Dere har hørt at det er sagt: "Du skal elske din neste og hate din fiende." Men Jeg sier dere: Elsk deres fiender, velsign dem som forbanner dere, gjør godt mot dem som ondskapsfullt utnytter dere og forfølger dere."

Folk vil bli påvirket av din kjærlighet, eller mangel på kjærlighet!

Ånd - Ved å være brennende i ånden er man et forbilde i å ha et personlig, levende og pulserende liv sammen med Jesus. Når vi beholder brannen og iveren utøver vi også påvirkning på andre.

Tro - Tro på Jesus, tro på hverandre, tro på menigheten.

Lukas 8.16: "Ingen som tenner et lys, dekker det til med et kar eller setter det under en seng. Men han setter det i en lampeholder slik at de som kommer inn, kan se lyset."

Matteus 5.16: "På samme måte skal dere la lyset deres skinne for menneskene slik at de kan se de gode gjerningene deres og ære deres Far, Han som er i himmelen."

Folk vil bli påvirket av din tro, eller din mangel på tro!

Renhet - Ved å tilstrebe å leve hellige liv der man blir mer og mer lik Jesus, vil man kunne være et godt forbilde, og andre mennesker vil sannsynligvis ønske å leve slik som deg.

Vi er gjennom Jesu verk på korset helt renset fra all synd, slik at fremfor Gud så er vi syndfrie og 100% rene. Men Guds plan er også at det skal vise seg gjennom livene våre at vi lever hellige og "rene" liv.

Folk vil bli påvirket av din renhet, eller din mangel på renhet!

 

Vær et forbilde! Vær et forbilde!

Tilbake til talereferater

 

 

Oppstandelsens avgjørende betydning

av Tormod Røyland

Les mer..

Ikke tilgjengelig enda Ikke tilgjengelig enda