Vær alltid beredt

av Trygve Brekke

Vær alltid beredt til forsvar når noen krever dere for det håp dere eier. 1. peter 3:15
Talen ble hold i et felles sommermøte mellom Karismakirken og Kristen tjeneste.
Vær alltid beredt Vær alltid beredt

Tilbake til talereferater

 

 

Oppstandelsens avgjørende betydning

av Tormod Røyland

Les mer..

Ikke tilgjengelig enda Ikke tilgjengelig enda