Utvalgt av Gud

av Tormod Røyland

Første del av taleserie fra Efeserbrevet. Se talen fra gudstjenesten i linken - og les referatet her.

NB! På grunn av utdatert nettside er ikke podcast lenger tilgjengelig. Vi jobber med å få på bena en helt ny nettside, og gleder oss til den er ferdig! I mellomtiden kan du se talen ved å trykke >>her<<

UTVALGT AV GUD - Efeserbrevet kapittel 1

Del 1 i serie i Efeserbrevet

1          BAKGRUNN FOR EFESERBREVET

Byen Efesus: Sør-vestre del av Tyrkia - vent ut mot Egeerhavet og Middelhavet. En velstående og ganske blomstrende handelsby - med mye skipstrafikk. Efesos ruiner og dagens by er langt på vei samme som i dag som i antikken.

Artemis-tempelet hvor byen dyrket gudinnen «Artemis» - en lokal «spinn off» på en gresk gudinne. Kultiske ritualer med seksuelle orgier. Byen var kjent for sin seksuelle løssluppenhet. Derfor forstår vi hvorfor Paulus i Efes. Kap. 5 betoner det kristne ekteskapet: Det sunne og stabile forholdet mellom mann og kvinne hvor de kompletterer hverandre i det livslange ekteskapet. Også en grunn for at Paulus forklarer for menigheten hvordan man lever som kristen i verden (kap 3 - 6).

Efeserbrev skrev Paulus mens han var fengsel i Rom, et brev som ble sendt rundt i menighetene.

Efeserbrevet kapittel 1

Kap 1 - 3: Handler om den åndelige virkeligheten. Den troendes og kirkens posisjon i Kristus.

Kap 4 - 6: Det praktiske livet. Hvordan vi lever uti fra vår åndelige posisjon.

Nøkkelen til å forstå kapittel 1 er å forstå grammatikken i kapittelet.
Vers 1 - 14: Perfektum; «handlinger i fortid, det som er gjort og ferdig». «Hva Gud «har gjort.»
Vers 15 - 23: Futurum; «det som skal skje, det som gjenstår - rette mot fremtiden.»

2          HVA HAR SKJEDD? (hva som Gud har gjort for oss)

1. Mos 17; 4 - 5 Gud sier til Abraham: «Du skal bli... for jeg har gjort deg til».

Du kan ikke bli alt du vil, eller hva som helst - men du kan bli ALT Gud har gjort deg til.

VERS 3: Gud HAR VELSIGNET deg.

Velsignelse er IKKE først og fremst noe som kommer, men som allerede er gitt!  Velsignelsen er din, uten egen anstrengelse. Velsignelse er din eiendom i Kristus. Hva er velsignelse?
- Din fred gjennom stormer du går igjennom.
- Din glede som gjør at du er over og ikke under i dine omstendigheter
- Gud som tar seg av deg, og har omsorg for deg gjennom alle ting.
Guds velsignelse strømmer ut fra det som Gud allerede gjorde på Korset

Merk: ÅNDELIGE velsigner betyr ikke at de er låst til åndeverden, men at velsignelsene har sitt utspring i Gud og fra Gud.

VERS 4: Gud har utvalgt deg til å være hellige og feilfri

Uten dette løftet blir vår helliggjørelse et strev og slit. «Jeg skal forsøke, forsøke, forsøke.
Du kan lene deg tilbake og hvile i at grunnlaget for din helliggjørelse er gjort ferdig.

VERS 5: Gud har gitt deg rett til å være Hans barn

Du kan ikke bli Guds barn mer enn du allerede er.

VERS 7 - 8: Gud har tilgitt deg dine synder  

Gud står ikke og lurer på hva han skal gjøre med dine synder? Tilgivelse er ferdig i Kristus. Tilgivelse og nåde er gitt oss, ferdig, fullbrakt og levert på døra! Kanskje du spør deg selv; «KAN Gud tilgi meg dette?» Du behøver aldri å lure på om Gud KAN. Han har allerede tilgitt deg det! Selvfølgelig skal vi be om tilgivelse, men det handler ikke om Gud kan eller ikke - han har allerede tilgitt oss i Kristus!

Andre ting Gud har gitt deg:

Vers 9: Gud har latt oss få vite hva som er Hans gode vilje

Vers 11: Gud har gitt deg sin arv i Kristus

Vers 13: Gud har gitt deg Den Hellige Ånd som var lovet

Dette forteller oss at evangeliet handler ikke om meg selv, eller hvor godt jeg lykkes med mitt kristenliv. Vår tro går tilbake noe som ER gitt, bygger på hva som ER fullført, og som ER din eiendom.

3          HVA SOM SKAL SKJE: Efeserbrevet 1, 15 - 23

To ting som skal skje:

- Vers 17: Må la dere få visdoms- og åpenbarings ånd, så dere lærer Gud å kjenne.

- Vers 18: Må han gi dere lys til hjertet, så dere får innsikt i det håpet han har kalt dere til, og hvor rik på herlighet hans arv for de hellige og hvor overveldende hans kraft er hos oss som tror.

Med andre ord: Det eneste Guds ord peker på, og som gjenstår, som må kompletteres det som allerede er gitt, fullbrakt og fullført i Kristus - er et du og jeg skal få opp øynene for det som allerede er gitt!

AVSLUTNING

Når vi ser hva vi har fått i Kristus, så gjør det deg stabil i stormene! Det gir håp - og du blir frimodig

 

 

Ikke tilgjengelig enda Ikke tilgjengelig enda

Tilbake til talereferater

 

 

Oppstandelsens avgjørende betydning

av Tormod Røyland

Les mer..

Ikke tilgjengelig enda Ikke tilgjengelig enda