Ufattelige ting skjer når vi ber

av Arnfinn Clementsen

Innledning: Personlige opplevelser av hva som skjer når vi ber

1. Bønn er personlig relasjon med Gud
Efes 6:18-19
Be til enhver tid i Ånden med all bønn og påkallelse.
1Tess 5:17
Be uavbrutt/ uten opphold/ be alltid
Rom 8:26
Ånden selv går I forbønn for oss…

Bønn er kristenlivets "åndedrett" - levende relasjon og kommunikasjon med Jesus
Grunnlaget for bønn er hva Jesus har gjort - ikke hva du og jeg gjør
Vi ber ikke for å få kontakt med Gud, Han bor i oss
Bønn handler ikke om et spesielt sted - eller form, men om fellesskap med Jesus
Bønn er ikke et pliktløp, men en åpen dør og mulighet 24-7
Vi ber ikke for å få Gud til å gjøre noe, men for å samarbeide med Ham
Bønn handler ikke om å prestere - eller fortjene noe, men om å ta imot
Bønn forandrer ikke Gud, men bønn forandrer oss

2. Bønnerelasjonen forandrer din hverdag
Du kan naturlig dele ditt hjerte med Gud din Far - i bønn og takk!
Fill 4:6-7
Vær ikke bekymret for noe, men legg alt dere har på hjertet
framfor Gud
Du kan frimodig komme fram for Gud i Jesu navn - med tro
Hebr 4:16
La oss derfor frimodighet tre fram for nådens trone
Bønnerelasjonen vil holde deg våken i forhold til følelser, fristelser,
omstendigheter og fiendens angrep, slik at du kan seire
Efes 6:13-18
Ta på Guds fulle rustning...
Bønn vil åpne ditt liv for nye muligheter og Guds ledelse - hele tiden
Rom 8:15
Alle de som drives av Guds Ånd, er Guds barn

3. Noen behøver din forbønn i dag
Viktig å ikke ha et selvsentrert bønneliv - Han vet hva du trenger - og vil gi!
1Tim 2:1-4
Jeg formaner dere fremfor alt til å bære fram bønn og
påkallelese, forbønn og takk for alle mennesker
Be for alle mennesker - be for dine ikke kristne venner
Be for menigheten - din pastor - dine søsken i troen
Be for de som styrer og regjerer - by og land

Avslutniung: Ufattelige ting skjer når vi ber

 

Ufattelige ting skjer når vi ber Ufattelige ting skjer når vi ber

Tilbake til talereferater

 

 

Den samme Jesus

av Arnfinn Clementsen

”Jesus Kristus er i går og i dag den samme, ja, til evig tid”
”Jesus Christ is the same yesterday, today and forever”
Hebr 13:8

NB! Podcast ikke tilgjengelig fra vanlig "kanal" - men trykk på lenken under, og du kan høre den likevel!

Les mer..

Ikke tilgjengelig enda Ikke tilgjengelig enda