Ufattelige ting skjer når vi ber

av Arnfinn Clementsen

Innledning: Personlige opplevelser av hva som skjer når vi ber

1. Bønn er personlig relasjon med Gud
Efes 6:18-19
Be til enhver tid i Ånden med all bønn og påkallelse.
1Tess 5:17
Be uavbrutt/ uten opphold/ be alltid
Rom 8:26
Ånden selv går I forbønn for oss…

Bønn er kristenlivets "åndedrett" - levende relasjon og kommunikasjon med Jesus
Grunnlaget for bønn er hva Jesus har gjort - ikke hva du og jeg gjør
Vi ber ikke for å få kontakt med Gud, Han bor i oss
Bønn handler ikke om et spesielt sted - eller form, men om fellesskap med Jesus
Bønn er ikke et pliktløp, men en åpen dør og mulighet 24-7
Vi ber ikke for å få Gud til å gjøre noe, men for å samarbeide med Ham
Bønn handler ikke om å prestere - eller fortjene noe, men om å ta imot
Bønn forandrer ikke Gud, men bønn forandrer oss

2. Bønnerelasjonen forandrer din hverdag
Du kan naturlig dele ditt hjerte med Gud din Far - i bønn og takk!
Fill 4:6-7
Vær ikke bekymret for noe, men legg alt dere har på hjertet
framfor Gud
Du kan frimodig komme fram for Gud i Jesu navn - med tro
Hebr 4:16
La oss derfor frimodighet tre fram for nådens trone
Bønnerelasjonen vil holde deg våken i forhold til følelser, fristelser,
omstendigheter og fiendens angrep, slik at du kan seire
Efes 6:13-18
Ta på Guds fulle rustning...
Bønn vil åpne ditt liv for nye muligheter og Guds ledelse - hele tiden
Rom 8:15
Alle de som drives av Guds Ånd, er Guds barn

3. Noen behøver din forbønn i dag
Viktig å ikke ha et selvsentrert bønneliv - Han vet hva du trenger - og vil gi!
1Tim 2:1-4
Jeg formaner dere fremfor alt til å bære fram bønn og
påkallelese, forbønn og takk for alle mennesker
Be for alle mennesker - be for dine ikke kristne venner
Be for menigheten - din pastor - dine søsken i troen
Be for de som styrer og regjerer - by og land

Avslutniung: Ufattelige ting skjer når vi ber

 

Ufattelige ting skjer når vi ber Ufattelige ting skjer når vi ber

Tilbake til talereferater

 

 

Oppstandelsens avgjørende betydning

av Tormod Røyland

Les mer..

Ikke tilgjengelig enda Ikke tilgjengelig enda