Ubegrenset liv!

av Jan Inge Espedal

I Lukas 8, 11-15 forklarer Jesus en lignelse om at Guds ord blir sådd, men utfallet til mottakeren blir annerledes ettersom hvordan jordsmonnet er. Ut fra dette kan vi lære hvordan vi kan avsløre og overvinne hindringer i livet.

1. Tro på Guds ord! Ikke la noen stjele Guds ord fra deg. Når Guds ord smeltes sammen med troen vår, blir kraften i Guds ord virksom
2. Det er viktig med en grunnfestet tro! Sørg for å få dype røtter som gjør at troen blir sterk og urokkelig. Dette stimuleres blant annet med å være plantet i en lokal menighet.
3. Det er viktig med trygghet! Guds ord befaler oss å ikke være bekymret! Ved å kaste
bekymringer på Gud blir vi fri fra unødvendige byrder.
4. Det er viktig med rett fokus! La det som er viktigst i livet få størst oppmerksomhet,
materielle goder kan lett få for mye fokus.
5. Det er viktig med rette prioriteringer! Det er viktig å prioritere i samsvar med det du rangerer som det viktigste i livet!

Ubegrenset liv! Ubegrenset liv!

Tilbake til talereferater

 

 

Oppstandelsens avgjørende betydning

av Tormod Røyland

Les mer..

Ikke tilgjengelig enda Ikke tilgjengelig enda