Troens betydning i ditt liv

av Tormod Røyland

Troens betydning i ditt liv Troens betydning i ditt liv

Tilbake til talereferater

 

 

Grip dagen

av Arnfinn Clementsen

Hør budskapet fra søndagens gudstjeneste her, eller se det på livestream!

Les mer..

Grip dagen Grip dagen