Troens betydning i ditt liv

av Tormod Røyland

Troens betydning i ditt liv Troens betydning i ditt liv

Tilbake til talereferater

 

 

Med vinger som ørnen

av Julius Mba

Se talen fra Søndagens gudstjeneste her.

Les mer..

Ikke tilgjengelig enda Ikke tilgjengelig enda