Troens betydning i ditt liv

av Tormod Røyland

Troens betydning i ditt liv Troens betydning i ditt liv

Tilbake til talereferater

 

 

Tilgjengelig for Gud

av Tormod Røyland

Hør talen fra Søndagens gudstjeneste her!

Les mer..

Tilgjengelig for Gud Tilgjengelig for Gud